HBZS zasahuje i v toxickém prostředí

Záchranář při čištění benzolové kolony. Foto: OKD

Vyčištění a revize benzolové kolony v Koksovně Svoboda v Ostravě, vyčištění, kontrola a oprava spojů pažnic širokoprofilového větrního vrtu v KWK Silesia v Czechowicach Dziedzicach. To byly ve druhém kvartále letošního roku největší komerční práce pro Hlavní báňskou záchrannou stanici.

Požadavek z OKK byl uvést do pořádku čtyřiadvacet metrů vysokou benzolovou kolonu, kde na jednotlivých etážích došlo k postupnému zanášení filtrů kaly. „To mělo za následek prudký nárůst povoleného pracovního tlaku a nebezpečí exploze této technologie. Navíc objednávka obsahovala také dvě důležité informace a to, že prostředí benzolové kolony je prudce toxické a výbušné,“ popisoval Petr Zielinski, vedoucí Oddělení speciální záchranářské techniky. Ten také s četou báňských záchranářů ve dvou prodloužených směnách na Koksovně Svoboda byl, napsal Měsíčník Horník.

Čtěte také:
Byty OKD nájemníkům levněji neprodáme
Jaký rok prožila OKD?

Veškeré práce jsme prováděli za nejvyšších bezpečnostních opatření a stálého monitoringu ovzduší v čištěné koloně. Pro tuto speciální komerční činnost jsme se navíc museli vybavit i zvláštními protichemickými obleky SUNIT a samozřejmě dýchací technikou,“ líčil Zielinski. Na polské šachtě zabrala komerční činnost HBZS pět dnů. „Prováděli jsme speciální lezecké práce pro firmu Green Gas DPB Paskov mezi čtvrtým a pátým patrem na dole Slesia ve 165 metrů dlouhém, širokoprofilovém větrním vrtu,“ upřesnil Ladislav Hübner, vedoucí oddílu lezců.

Byl to, jak upřesnil, rovněž nelehký úkol. Ještě před samotným čištěním, kontrolou a opravou se kvůli zajištění bezpečnosti zasahujících záchranářů – lezců zjišťovaly dodatečné informace o vrtu monitoringem pomocí sofistikované průmyslové kamery. „Lezci následně pracovali ve stísněném prostoru vrtu, kde byla zvýšená koncentrace metanu i značná teplota a relativní vlhkost, neustálý přítok vody a vysoká rychlost proudících vzdušin,“ pokračoval Hübner. Záchranáři HBZS v tomto případě používali i speciálně vyrobené škrabky a sbíjecí kladiva k čištění betonového nálepu ocelových pažnic, což bylo v tak úzkém prostoru velice namáhavé a nebezpečné. I přes náročné klimatické podmínky se podařilo vrt úspěšně vyčistit a dotěsnit spoje pažnic podle požadavku zadavatele.

Na svůj provoz si HBZS Ostrava zajišťuje prostředky kromě jiného i komerčními aktivitami mimo revír OKD. Zejména se jedná o práce lezecké, potápěčské a činnosti v nedýchatelném prostředí. „Zlepšuje to ekonomiku HBZS. Firmy si už zvykly, že báňští záchranáři z Ostravy jsou schopni vykonat to, co bývá pro obyčejné smrtelníky už takzvaně za hranou. Zásadní význam však každé takové komerční akce spatřuji ve zvyšování profesionální úrovně našich záchranářů – specialistů,“ vysvětluje předseda představenstva a výkonný ředitel Petr Dedek a zdůrazňuje i důsledné dodržování BOZP. „Tomu předchází podrobná příprava akce ve všech aspektech. Konečným výsledkem je uskutečněná zakázka bez úrazů i mimořádných událostí,“ dodává Dedek.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Extrémní golfové hřiště na korbách náklaďáků
VIDEO: Sen každého kluka z pískoviště

V garáži tento stroj neopravíte