Doba čtení:2 m, 4 s
Vápenné silo Foto: Sev.en Energy

Na úpravně důlních vod ČSA dokončili výměnu druhého vápenného sila. Pro úsek odvodnění Severní energetické se jednalo o důležitou modernizaci zařízení, kterou zahájili už v loňském roce.

Důvodem výměny byl špatný technický stav obou sil. Zejména koroze materiálu, nespolehlivost měření hladiny vápna, málo účinná podpora vyprazdňování sila a neúčinné odprášení,“ zdůvodnil Tibor Jakubašek, zástupce vedoucího úseku odvodnění. Na úpravně důlních vod se nepoužívá klasické vápno, ale vápenný hydrát. Slouží k přípravě vápenného mléka, jehož koncentrace se stanovuje podle znečištění důlních vod, které jsou přiváděny z lomů.

Čtěte také:
Mostecko se stane zásobárnou vody
Potrubí nevydrželo nápor mrazu

Vápenné mléko se používá k neutralizaci vod a pro další chemickou úpravu spočívající v jejich odželezování a odmanganování, “ doplnil Jakubašek. Vápenná sila nejsou příliš obvyklým zařízením, původně se používala sila na cement. Tomu odpovídaly jejich parametry, takže zařízení měla například nevyhovující kužel výsypky, problémy vznikaly i při doplňování materiálu, čas vyprazdňování se prodlužoval a zvyšovala se prašnost v okolí sila. Nevhodná konstrukce měla vliv i na problematičtější dávkování při přípravě vápenného mléka.

Nová sila už svými parametry vyhovují. Mají širší kužel pro vyprazdňování, jsou vybaveny vibračním dnem, čeřicími tryskami a pneumatickým kladivem. Dále jsou sila vybavena filtrem s pneumatickou regenerací, vysílačem hladiny, limitní sondou maximální hladiny, vysílačem tlaku pro indikaci stavu filtru a pojistnou klapkou. Rozhodli jsme se zvětšit i jejich kapacitu. Cisterna, která nám vápenný hydrát dováží, uveze 40 kubíků, naše sila mají ještě o deset kubíků více, aby byla dostatečná rezerva pro plnění. Kromě konstrukčních úprav jsme vyměnili i šnekový dopravník, který pomáhá při dávkování materiálu pro přípravu vápenného mléka. Obě zařízení jsou napojena na řídicí systém PAS, takže řada činností už dnes probíhá v automatickém režimu. Dávkování a příprava vápenného mléka je přesnější a našim zaměstnancům, kteří zajišťují chod úpravny důlních vod, to výrazně usnadní práci,“ vyzdvihl zástupce vedoucího úseku.

V běžném režimu je uplatňovaný střídavý provoz vápenných sil, kdy z jednoho sila je připravováno vápenné mléko a druhé silo je zaváženo. Při maximálních hodnotách znečištění vody dochází k vyprázdnění sila během dvou dnů. S čištěním sil úseku odvodnění pravidelně pomáhají báňští záchranáři. „Úpravna musí mít vždy dostatek materiálu na čištění důlních vod ve špičkách, kdy hodnoty znečištění dosahují maxima. V letních suchých měsících je provoz obvykle menší, právě proto jsme výměnu naplánovali na toto období. Během srpna počítáme se zkušebním provozem nového sila, na konci prázdnin už bychom měli obě zařízení využívat naplno,“ uzavřel Tibor Jakubašek.