Doba čtení:51 s
Český báňský úřad, jako odborný gestor ukončeného projektu zveřejnil závěrečnou zprávu a certifikovanou metodiku. Foto: cbusbs.cz

Český báňský úřad ukončil zkoumání vlivu zatápění dolů OKD. Vědecký projekt se zabýval výzkumem vlivů důlní vody s vysokou salinitou v průběhu postupného zatápění důlních děl v karvinské dílčí pánvi po ukončení těžby černého uhlí.

Český báňský úřad, jako odborný gestor ukončeného projektu zveřejnil závěrečnou zprávu a certifikovanou metodiku (http://www.cbusbs.cz/cs/ostatni/veda-a-vyzkum). O výstupech z projektu Český báňský úřad mj. písemně informoval dotčené orgány veřejné správy.

Při otřesu v Dole ČSM-Jih na Karvinsku zemřel horník

Závěrečná zpráva obsahuje mapovou dokumentaci se zájmovou částí karvinské pánve, jakož i zhodnocení pravděpodobnosti a závažnosti rizik v souvislosti se stoupající důlní vodou s vysokou salinitou v postupně zatápěných důlních dílech.

Závěry výzkumného projektu umožňují všem dotčeným subjektům minimalizovat působení neodstranitelných rizik stoupající důlní vody s vysokou salinitou v postupně zatápěných důlních dílech po ukončení těžby černého uhlí.