Usazeniny ze dna nádrže skončí ve výsypce

Nečistoty ze dna vyrovnávací nádrže nákladní auta odvezla na lokalitu Jan Šverma. Foto Sev.en Energy

Téměř celý srpen čistil úsek odvodnění Severní energetické ze skupiny Sev.en Energy velkou vyrovnávací nádrž na úpravně důlních vod ČSA.

„Velká vyrovnávací nádrž má kapacitu zhruba 100 tisíc kubíků vody a naposledy se kompletně čistila před přibližně deseti lety. Nyní je vypuštěná a počítáme, že odtud bude odtěženo zhruba devět a půl tisíce kubíků kalů,“ uvedl Jaroslav Graman, vedoucí úseku odvodnění. Usazeniny ze dna nádrže se odtěžují za pomoci kolového nakladače a rypadla a následně je nákladní automobily odvážejí k zakládání na lokalitu Jan Šverma.

Síkela schválil půjčky pro EPH a Sev.en Energy

Vyrovnávací nádrže jsou jednou ze součástí technologie úpravy důlních vod. Důlní voda z lokality ČSA proudí potrubím nejprve do usazovacích nádrží (lagun), kde se přirozenou cestou u dna usazují nečistoty. Pak odtéká do vyrovnávacích nádrží, ze kterých se čerpá do hlavní technologie pro další úpravu před opětovným vypuštěním do vodoteče.

„Čištění hlavní vyrovnávací nádrže se provozu úpravny důlních vod nijak nedotkne. Využíváme druhou kapacitně menší nádrž, která je pro současný provoz technologie dostačující. Podobné akce děláme v letních měsících, kdy je méně srážek, čerpání důlních vod není tak intenzivní a také s materiálem se lépe manipuluje,“ doplnil vedoucí