V Chomutově se znovu skákalo přes kůži

Generální ředitel Severočeských dolů Ivo Pěgřímek. Foto: SD

Po čtyřech letech se do Chomutova vrátila jedna z nejstarších hornických tradic. V pořadí už 126. skok přes kůži pořádala Hornicko-geologická fakulta VŠB – TU Ostrava za podpory Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu a Severočeských dolů (SD). Na svých webových stránkách o tom informovaly Severočeské doly.

Počátky slavnosti Skoku přes kůži jsou v 19. století. Kůže, v hornickém slangu zvaná flek, byla původně kožený kus přišitý na hornickou kytli, na níž si horník při práci v dole sedal. Jako slavnostní část oděvu byla pak kůže na kytli nošena i na tzv. hornických parádách. Skokem přes kůži dokazoval nováček, že je hoden studovat hornictví nebo hutnictví na báňské akademii.

V Chomutově, kde mají SD své sídlo, se skok přes kůži uskutečnil posedmé. Rituál má svá přesně předepsaná pravidla. Vše začíná slavnostním průvodem hostitelským městem. Letošní průvod odstartoval u chomutovského sídla SD, kde se s uchazeči hornického cechu přivítal generální ředitel SD Ivo Pěgřímek. V doprovodu hornické kapely prošel slavnostní průvod středem města. Poté se adepti skoku – fuksové a fuksie – přesunuli do divadla.

Na pět set příslušníků hornické obce včetně představitelů vysokého báňského školství a významných osobností společenského a kulturního života pak v zaplněném sále sledovalo přijetí posluchačů Hornicko-geologické fakulty do hornického stavu.

Mezi novými čestnými příslušníky hornického cechu tak letos nechyběl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, primátor města Chomutova Daniel Černý, primátor města Mostu Jan Paparega, starosta města Duchcov Zbyněk Šimbera a starosta obce Braňany Petr Škanta.

V Chomutově se znovu skákalo přes kůži. Foto: SD