Doba čtení:1 m, 23 s
Foto: Vršanská uhelná

V lomu Vršany, kde těží hnědé uhlí společnost Vršanská uhelná ze skupiny Sev.en Energy, v posledních týdnech vyvrcholily práce na vzniku nové vnitřní výsypky. Velkostroj K800/K54 se sice do těžby zapojí až před koncem letošního roku, všechno už se ale připravuje od jarních měsíců.

Postavila se nová linka dálkové pásové dopravy, na jejímž konci je PVZ 301, která bude s velkostrojem K54 v budoucnu tvořit jeden technologický celek. Tato linka ale bude využívána už dříve, než se skrývkové rypadlo zapojí do těžby. Zanedlouho začne uhelná technologie těžit novou jímku pro hlavní čerpací stanici Vršany a vytěžené hmoty se budou zakládat právě do nové vnitřní výsypky. Kromě toho bude tato linka sloužit i jako záloha pro zakládání vedlejších energetických produktů z Elektrárny Počerady, pokud by byl odstaven technologický celek se zakladačem Z 6 6OO / Z86, kam tento materiál putuje v současnosti,“ vysvětlil Jiří Matouš, vedoucí úseku skrývky Vršany.

Čtěte také:
Unikátní obr šel do zaslouženého důchodu
Caterpillar snížil odhad tržeb a zisků

V souvislosti s novou vnitřní výsypkou se už na sklonku loňského roku začalo připravovat nové postavení skrývkových dopravníkových linek včetně jejich speciálního křížení a přemostění. Postupně končí i rekonstrukce poháněcích stanic na dobývací straně, které se během následujících týdnů začnou transportovat po trase nově budované dopravníkové linky, která vzniká podél dnes již uzavřené silnice mezi Bylany a Komořany. Na velkostroji K54 mezitím probíhají částečné opravy, zejména v souvislosti se změnou způsobu těžby na dopravníkovou technologii. Jednalo se totiž o poslední stroj spolupracující při těžbě s kolejovou dopravou. Znovu by se měl velkostroj zapojit do těžby ještě před koncem letošního roku.