V Německu chtějí vyrábět umělé uhlí z listí

Ilustrační foto: Imagio.cz

Několik německých firem začalo experimentovat s takzvanou hydrotermální karbonizací (HTC), která kopíruje přírodní proces tvorby fosilního uhlí. To, co v přírodě trvalo miliony let, lze touto metodou zvládnout během jednoho odpoledne. Při teplotě 220°C, tlaku 25 barů, bez přístupu vzduchu a s přidáním katalyzátoru se biomasa zbaví vody a karbonizuje. S odkazem na informace německého deníku Handelslblattt to napsal server Nazeleno.cz.

Vstupním materiálem jsou různé rostlinné zbytky nebo odpad z potravinářské výroby. Hlavním zdrojem biouhlí by se ale mělo stát spadané listí. Jen v Berlíně se jej z ulic, zahrad a parků každý podzim shrabe na 70.000 tun. Je to hora, jež by naplnila zhruba 2000 nákladních vagónů. Většina listí se v Německu průmyslově kompostuje. Vzniká přitom cenné hnojivo, ale když kompost zraje, uvolňují se z něho metan a oxid uhličitý poškozující životní prostředí.

První městem v Německu, které z listí a dalších rostlinných zbytků vyrábí biouhlí, je Halle, největší město spolkové země Sasko-Anhaltsko. „Výsledky dosavadních pokusů jsou nadějné,“ řekla listu Handelslblattt mluvčí městské elektrárny Iris Rudolphová. Dodala, že v první fázi pokusného spalování se vyskytly „určité technické potíže,“ ale radnice na širším využívání biouhlí trvá. Zájem o něj projevují i další města a obce.

Průmyslové zařízení na výrobu biouhlí už funguje například v Karlsruhe, v energetickém parku Anklam ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko či v Ibbenbürenu (Severní Porýní-Vestfálsko). „Listí se jistě může odvážet do spaloven odpadu produkujících energii, ale v podobě biouhlí má několikanásobně vyšší výhřevnost,“ poznamenal Dominik Siemon z braniborské firmy Suncoal vyrábějící biouhlí.

Experti z berlínského Ústavu pro hospodářský výzkum (DIW) upozornili, že náklady na výrobu biouhlí jsou vysoké. Ocenili, že biouhlí se hodí nejenom jako výhřevné palivo (22 – 24 megajoule z každého kilogramu), ale i jako cenné hnojivo, které v orné půdě váže oxid uhličitý. Spolkový úřad pro životní prostředí se zatím zdráhá dosavadní pokusy s biouhlím hodnotit s tím, že pro nějaké obecnější závěry jsou potřeba zkušenosti s technologií karbonizace ve větším rozsahu a nikoli pouze pokusně.