V Německu rostou emise CO2

Doba čtení:1 m, 45 s
Lignite Power Plant Germany

Hnědouhelná elektrárna v Německu. Foto: Imagio.cz

V Německu i přes masivní podporu obnovitelných zdrojů elektřiny rostou emise oxidu uhličitého (CO2). Je to důsledek nedokončené transformace energetiky. ČTK to řekl státní tajemník ministerstva životního prostředí Jochen Flasbarth.

Dodal, že v zemi vedle sebe totiž funguje starý systém založený na uhelných a jaderných elektrárnách a nový systém, v němž hlavní roli hraje výroba elektřiny ze slunce a větru. Do budoucna je tak třeba přizpůsobit celý energetický systém země potřebám obnovitelných zdrojů.

„Nevšimli jsme si s dostatečným předstihem, že jsme s rozvojem nového energetického systému tak rychlí, že tu zůstávají investiční projekty z minulosti, které stále mají významnou roli na trhu. Nyní máme v síti nadbytečné kapacity, což způsobuje pád ceny elektřiny na burze a výrazný nárůst exportu elektřiny,“ uvedl Flasbarth.

Propad ceny elektřiny vede k tomu, že se nevyplatí vyrábět proud v moderních paroplynových elektrárnách, ale ve starších uhelných, které mají větší emise CO2. Tyto elektrárny podle Flasbartha mají na výrobě elektřiny v Německu podíl 43 procent. Zhruba tři pětiny z toho tvoří hnědouhelné zdroje, které zatěžují životní prostředí nejvíce.

„Obnovitelné zdroje nyní přebírají vedoucí pozici v energetickém mixu a zbývající elektrárny se jim budou muset přizpůsobit,“ uvedl Flasbarth. Nevyloučil, že bude nutné některé uhelné elektrárny zavřít. Podle materiálů německého ministerstva hospodářství a energetiky se úplné odstavení jednotlivých elektráren neplánuje, i kvůli ohledům na hrozící ztrátu pracovních míst. Ministerstvo ale zvažuje, že nařídí provozovatelům uhelných elektráren omezení výroby v závislosti na tom, do jaké míry znečišťují životní prostředí.

Německá vláda se zavázala, že země do roku 2020 sníží své emise CO2 o 40 procent proti úrovni roku 1990. Do roku 2030 by Německo mělo emise CO2 snížit o 55 procent proti úrovni roku 1990. Transformace energetiky by Německu měla pomoct ke splnění emisních cílů. Berlín chce obnovitelnými zdroji zcela nahradit výrobu jaderných elektráren a zčásti i produkci uhelných zdrojů. V roce 2025 by podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny měl vzrůst na 40 až 45 procent ze současných 27 procent. V roce 2035 by měl dosáhnout 55 až 60 procent.