V Ostravě finišují s krocením metanu

Cílem desetiletého projektu Velký metan je ochránit ostravsko-karvinskou aglomeraci před ohrožením nekontrolovanými výstupy důlních plynů na povrch. Foto wikipedia

Na nábřeží řeky Ostravice v centru Ostravy vzniká v těchto dnech poslední odplyňovací vrt z desetiletého projektu Velký metan, který má ochránit ostravsko-karvinskou aglomeraci před ohrožením nekontrolovanými výstupy důlních plynů na povrch.

Náklady na projekt dosáhnou zhruba miliardy korun. Novinářům to řekli zástupci státního podniku Diamo, jehož odštěpný závod Odra má projekt na starosti.

Projekt nazývaný Velký metan začal v roce 2010 a skončí letos. Důvodem byly problémy s metanem, který se vzduchem tvoří výbušnou směs a jehož nekontrolované výstupy na povrch v minulosti dělaly velké problémy, působily škody a ohrožovaly i životy lidí.

Čtěte také:
Přivedlo policisty do Diama lithium?
Dubí podporuje těžbu lithia

Specialista Diama na protimetanová opatření Kamil Šperlín řekl, že podnik zmapoval riziková místa na území bývalého Ostravsko-karvinského revíru o rozloze 43 čtverečních kilometrů. Metan se měřil plošně sondami. „V obydlených částech se každých deset metrů provádí vpich do země a v neobydlených částech se provádí tento vpich každých 15 metrů. Kde se naměřilo nad 0,5 procenta metanu, tam se dělala protimetanová opatření, a pokud se metan naměřil v blízkostí objektů nad dvě procenta, tam se řešila ochrana i v těch objektech,” řekl Šperlím.

V oblasti tak vzniklo celkem 194 odplyňovacích vrtů. Typické oplocené komínky je možné vidět i na řadě veřejných míst. Dělalo se také 15 drenážních odplyňovacích systémů, tedy šikmých odplyňovacích vrtů pod základy staveb. Součástí projetu jsou i tři aktivní systémy pro řízené odsávání důlních plynů z podzemí a 127 elektronických monitorovacích systémů s 528 snímači pro měření koncentrací plynů a dalších parametrů. Monitorovací systém přenáší data z celé oblasti na dispečink na bývalém Dole Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích.

Jeden z drenážních systémů vzniká právě nyní na nábřeží Ostravice. „V blízkosti masérny a trakční měnírny dopravního podniku byly naměřeny koncentrace metanu v hodnotách 2,5 až tři procenta,” řekl Šperlín.

Vějířovitá síť vrtů tam zasáhne do hloubky 70 metrů. „Vrty se provádějí zešikma pod určitým úhlem a v určité vzdálenosti od budovy, aby se došlo do podzákladí budovy, trefily se karbonské vrstvy a z těchto vrstev následně se pak jímal metan a vyetažováním se odváděl do odfukového komínku a volně do ovzduší,” popsal jednatel společnosti Drilling Trade, která vrty provádí, Jaromír Šelle.

Při práci zaměstnanci kontrolují, zda metan nepřekročí povolenou koncentraci. Kdyby se tak stalo, museli by práci okamžitě zastavit a plyn v daném vrtu zlikvidovat. Práce jim podle Šelleho potrvá zhruba tři týdny.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Nejlepší podzemní sklápěčka na světě
Mobil ušitý horníkům na míru
VIDEO: Čínský titán na 16 kolech