Doba čtení:1 m, 53 s
Ve Zlíně 7Grant podpoří akce chystané u příležitosti 700. výročí první zmínky o městě. Foto: Sev.en Energy

Grantová komise schválila podporu pro bezmála čtyřicet projektů ze všech regionů, kde působí skupina Sev.en Energy. O 7Grant žádaly neziskové organizace a spolky, ale také přímo zaměstnanci skupiny, kteří chtěli podpořit smysluplnou aktivitu ve svém okolí.

7Grant je většinou zacílen na sport a volnočasové aktivity mládeže či seniorů. Příspěvek tak například získala TJ Lokomotiva Louny na práci s mládeží, Atletický sportovní klub Elna Počerady na pořádání akcí pro vozíčkáře a mladé atlety nebo Jezdecká společnost Hipodrom Most na vybavení a činnost klubu zaměřeného na mladé jezdce. Krušnohorské důlní o.p.s. pomůže 7Grant s vydáním knihy Miroslava Maška Důlní katastrofy Severočeské uhelné pánve. Příspěvek získali rovněž pořadatelé pátého ročníku Energetické olympiády pro studenty SŠ a gymnázií. Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci využije peníze na podporu finanční a sociální gramotnosti. Ve Zlíně pak 7Grant podpoří akce chystané u příležitosti 700. výročí první zmínky o městě. Příspěvek od skupiny Sev.en Energy získala také Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, na uspořádání 18. přírodovědné olympiády zemí Evropské unie.

Gavor: Ceník ČEZ ukazuje strop

7Grant je určen především na  environmentální projekty, sport, technické vzdělání, další činnosti související s rozvojem regionů, ve kterých se projevuje vliv podnikatelské činnosti skupiny Sev.en Energy. Chceme také podpořit zájmy našich zaměstnanců. I oni si proto mohou žádat o grant na volnočasové aktivity. Před podporou jednotlivce upřednostňujeme podporu zájmových skupin a organizací, jejímiž členy jsou naši lidé,“ uvedla Gabriela Sáričková Benešová, ředitelka HR a komunikace skupiny. Letos nově mohou v rámci 7Grantu žádat zaměstnanci také na kompenzační zdravotní pomůcky a následnou péči, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. „Příspěvek od zaměstnavatele má alespoň částečně zmírnit dopady závažných onemocnění a zdravotních hendikepů na život celých rodin. Uvědomujeme si, že naši zaměstnanci v některých specifických případech musí řešit tak závažné životní situace spojené se zdravím svým či svých blízkých, že se bez pomoci obejdou jen velmi těžko,“ doplnila Gabriela Sáričková Benešová.

Další kolo vyhodnocení žádostí ze 7Grant je naplánováno na konec září letošního roku. Do druhého vyhodnocení budou zařazeny nově došlé žádosti i ty, které nebyly podpořeny v prvním kole, ale splňují všechna grantová pravidla.