Doba čtení:1 m, 11 s
S výjimkou Elektrárny Počerady jsou ve společnostech skupiny Sev.en Energy uzavřené kolektivní smlouvy s platností na několik let. Foto: Sev.en Energy

Ve společnostech skupiny Sev.en Energy se rozbíhá kolektivní vyjednávání. Hlavním tématem bude i s ohledem na aktuální celostátní ekonomickou situaci růst mezd pro příští rok.

S výjimkou Elektrárny Počerady máme ve společnostech skupiny uzavřené kolektivní smlouvy s platností na několik let. Všechny ale obsahují inflační doložku, která stanovuje, že při překročení určité hranice je možné znovu zahájit vyjednávání o mzdovém růstu. Tato situace v současnosti nastala, takže se zástupci zaměstnavatele i odborů ve všech společnostech skupiny s uzavřenými kolektivními smlouvami připravují na jednání o růstu mezd pro příští rok,“ uvedl Petr Mrvík, personální ředitel společnosti Sev.en Inntech, který povede vyjednávání za zaměstnavatele.

Dlouhý: Klimatická politika ohrožuje český průmysl

Máme uzavřenou KS do konce roku 2024. Máme však ustanovení s jednoletou platností. Ty budou předmětem letošního vyjednávání. Náš vyjednávací tým má připravený návrh Dodatku KS č. 1. Kromě mzdového nárůstu je to také například příspěvek zaměstnavatele na pojištění odpovědnosti  zaměstnance za škodu, náklady sociálního charakteru, mzda za práci ve svátek atd.,“ naznačil Jaromír Franta, předseda Sdružení odborových organizací skupiny.

Snahou vyjednávacích týmů je, aby dodatky ke kolektivním smlouvám byly uzavřeny co možná nejdříve a mohly se plnit. Pokud  nenastanou žádné komplikace, měly by dojednané parametry platit od počátku příštího roku.