V teplárně unikla kyselina. Naštěstí jen cvičně

K simulovanému úniku kyseliny chlorovodíkové dorazilo sedm hasičských jednotek. Foto: ČEZ

Sedm hasičských jednotek, profesionální i dobrovolní hasiči dorazili k úniku chemické látky v Teplárně ve Dvoře Králové nad Labem. Naštěstí šlo jen o simulaci úniku kyseliny chlorovodíkové.

Pracovník obsluhy prováděl pravidelnou pochůzku technologie a při té příležitosti zjistil únik chemikálie do prostor teplárny. Vedoucí odboru řízení směnového provozu proto neprodleně vyrozuměl Hasičský záchranný sbor (HZS) a informoval pracovníky vrátnice.

Čtěte také:
Lidové noviny ve válce o ČEZ
Babiš vrtí psem, každá kauza dobrá

Přesně v 9 hodin dopoledne nahlásil vedoucí odboru řízení směnového provozu mimořádnou událost na čísle 150. Během několika málo minut se v Teplárně sešlo sedm hasičských jednotek, včetně kontejneru pro odvoz nebezpečných látek. Po příjezdu Hasičských záchranných sborů se nejprve několik hasičů obléklo do speciálních protichemických obleků, aby mohli zjistit stupeň kontaminace.

Členové HZS si tak v praxi vyzkoušeli chemický zásah přímo v reálném prostředí. Současně byla na výbornou hodnocena spolupráce profesionálních a dobrovolných hasičů.

Havarijní cvičení v teplárně Dvůr Králové ověřilo spolupráci pracovníků Teplárny při řešení mimořádné události v součinnosti s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje a jednotkami dobrovolných hasičů a ukázalo na velmi dobrou koordinaci a spolupráci všech zúčastněných při takto vážné situaci,“ zhodnotil havarijní cvičení Josef Tisoň, specialista havarijní připravenosti.

Cvičení splnilo svůj účel, prověřili jsme techniku i zaměstnance, včetně bezpečnostní služby. Aktualizovali jsme kontakty nejen na složky integrovaného záchranného systému, ale i na zainteresované organizace a orgány státní správy. Vše proběhlo na výbornou,“ upřesnil Pavel Poživil vedoucí odboru řízení směnového provozu a předseda Havarijního štábu v jedné osobě.

Při více jak hodinovém cvičení otestovali členové havarijního štábu také funkčnost technických prostředků, které slouží k oznamování mimořádných událostí v areálu teplárny. Zároveň prověřili aktuálnost kontaktů na vnější zainteresované orgány státní správy.

Teplárna Dvůr Králové jako součást Elektrárny Poříčí je jednou z elektráren Skupiny ČEZ, využívajících kogeneračního způsobu výroby energie. Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie (též kogenerace) umožňuje nejefektivnější využití energie v palivu tak, že její část je nejprve využita pro výrobu elektřiny a poté i pro dodávku tepla. Tato výrobní technologie znamená až 32% úsporu vkládaného paliva a stejnou měrou se podílí také na snížení ekologické zátěže krajiny. V současné době je tedy její výroba zaměřena zejména na dodávky tepla pro město, v zimním období také na výrobu elektrické energie.

Mohlo by vás zajímat:
Křetínský chce ukládat energii z uhlí do baterií
Nakladač s panoramatickým výhledem
Jak Caterpillar prorazil v Austrálii