Vědci našli nového viníka globálního oteplování

Emise oxidu dusného mohou zvýšit globální teplotu víc, než předpokládají klimatologické scénáře při nejvyšší úrovni produkce „tradičních“ skleníkových plynů. Foto: wikipedia.org

Oxid dusný, který známe pod názvem rajský plyn, vyděsil klimatology. V důsledku aktivit člověka jej totiž jeho emise prudce rostou. Rajský plyn přitom vykazuje třistakrát silnější skleníkový efekt než oxid uhličitý.

Globální inventura oběhu tohoto plynu zemskou atmosférou publikovaná ve vědeckém časopise Nature početným mezinárodním týmem pod vedením Hanquina Tiana z americké Auburn University odhalila, že v důsledku aktivit člověka přibývá rajského plynu v ovzduší nebezpečně rychlým tempem. Rajský plyn významně přispívá ke globálnímu oteplování, navíc se podílí na rozkladu ozonové vrstvy, která vysoko v atmosféře zachytává nebezpečné ultrafialové záření, napsaly Lidové noviny.

Čtěte také:
Zelení lobbisté tlačí další omezení emisí
Emise z energetiky klesají, z dopravy naopak rostou

„Hlavním původcem nárůstu atmosférických koncentrací oxidu dusného je zemědělství. Emise oxidu dusného pohání k růstu sílící poptávka po potravinách a krmivech pro zvířata. Snaha nakrmit lidstvo se tak dostává do konfliktu se snahami o stabilizaci pozemského klimatu,“ říká Hanquin Tian.

Oxid dusný je součástí koloběhu dusíku v přírodě. Významné množství tohoto plynu vzniká přeměnou různých dusíkatých látek půdními bakteriemi. Další vydatný zdroj oxidu dusného představují vodní mikroorganismy. V atmosféře vzniká oxid dusný chemickými reakcemi při bouřkách ze vzdušného dusíku a kyslíku.

Jak vyplývá z analýz Tianova týmu, z přírodních zdrojů se každoročně uvolní do ovzduší asi 15 000 tun oxidu dusného, přičemž více než třetina tohoto množství pochází ze světových moří a oceánů. Necelých 60 % roční přírodní produkce oxidu dusného má svůj původ v půdě. Člověk k tomu svými aktivitami přispívá každoročně 11 500 tunami oxidu dusného. Prim hraje zemědělství s roční produkcí 6000 tun oxidu dusného ročně. To je bezmála čtyřnásobek množství, jaké se za stejnou dobu dostane do ovzduší přičiněním průmyslu.

Při sledování osudů rajského plynu v přírodě odhalil Tian se svými spolupracovníky nečekaný pozitivní vliv růstu koncentrací oxidu uhličitého v ovzduší a z něj vyplývajícího vzestupu globálních teplot. Rostliny využívají oxid uhličitý k fotosyntéze. Při jeho vyšších koncentracích v ovzduší intenzivněji rostou. Stejně povzbudivě působí na jejich růst i vyšší teploty. Intenzivněji rostoucí flóra čerpá z půdy více dusíku.

Ponechává tak mikroorganismům v půdě méně dusíkatých látek k proměně na oxid dusný. Únik rajského plynu do ovzduší díky tomu oslabuje. Ani to však nestačí ke zvrácení celkově nepříznivé bilance oxidu dusného v atmosféře naší planety.

Největší měrou přispívají k nárůstu oxidu dusného v ovzduší obyvatelé východní a jižní Asie, Afriky a Jižní Ameriky. V Číně, Indii a ve Spojených státech vzniká obrovské množství oxidu dusného v důsledku používání umělých dusíkatých hnojiv. Afrika a Jižní Amerika přispívají ke vzniku značných objemů oxidu dusného hnojením polí zvířecím trusem. Raketově stoupají emise oxidu dusného v zemích, jako je Brazílie, Čína nebo Indie.

Emise oxidu dusného mohou zvýšit globální teplotu víc, než předpokládají klimatologické scénáře při nejvyšší úrovni produkce „tradičních“ skleníkových plynů. „Současná úroveň emisí nás posouvá k nárůstu globálních teplot o 3 °C,“ konstatuje člen Tianova mezinárodního týmu Robert Jackson ze Stanford University.