Doba čtení:2 m, 27 s
Teplárna Přerov Foto: Veolia

Dva ze čtyř křišťálových komínů za nejlepší teplárenské projekty letos získala společnost Veolia Energie. Teplárenské sdružení České republiky ocenilo její loňské ekologické akce v teplárnách v Ostravě a Přerově a rozvojový projekt v Olomouci. Tyto projekty a investice významně přispívají ke zlepšování životního prostředí.

„Investujeme miliardy do ekologizace a zahájili jsme transformaci, která bude největší v novodobé historii teplárenství. Těší nás, že to odborná komise ocenila a pomáhá nám prezentovat tyto projekty veřejnosti. Mají velký přínos pro zlepšování životního prostředí v regionech a zároveň snižují emise skleníkových plynů, o což usiluje celá EU,“ uvedl Reda Rahma, ředitel skupiny Veolia Energie v ČR.

Čtěte také:
Veolia kupuje Pražskou teplárenskou
Klimatické šílenství emise nesníží

Veolia získala ocenění za projekty snižující emise znečišťujících látek do ovzduší v Teplárně Přívoz v Ostravě a Teplárně Přerov. Obě teplárny prochází rozsáhlou ekologizací a budou mezi prvními teplárnami v ČR, které přestanou spalovat uhlí a přejdou na čistší paliva. V ostravské teplárně úspěšným ukončením projektu plynofikace kotle K4 Veolia nahradila černé uhlí koksárenským a zemním plynem a dosáhla tak výrazně nižších koncentrací emisních limitů oxidů dusíku i CO. V Teplárně Přerov nahradily původní černouhelné kotle dva nové plynové kotle s emisními koncentracemi nižšími, než požaduje legislativa. V obou případech zároveň výrazně klesnou i emise prachu a CO2.

Druhým oceněným projektem skupiny Veolia je rozšíření soustavy zásobování teplem v Olomouci. V Rezidenci Šantova v centru Olomouce, kde je 7 bytových objektů se 434 byty, byla v roce 2020 zahájena dodávka tepelné energie ze tří objektových předávacích stanic. Jedná se o horkovodní zařízení, která jsou připojena k soustavě zásobování teplem z Teplárny Olomouc. V další rezidenční čtvrti VILA PARK na západním okraji Olomouce byl vybudován a připojen k soustavě již třetí bytový blok s centrální horkovodní předávací stanicí, na kterou navazují bytové předávací stanice s využitím plně individuálního nastavení parametrů vytápění a přípravy teplé vody. Stovky bytů tak získaly komfortní teplo bez stavění nových komínů.

Pavel Kaufmann z Teplárenského sdružení ČR k Projektům roku řekl: „Když jsem se podrobně seznámil s vítěznými a nominovanými projekty, mohu bez obav říci, že teplárenství i v tak těžké době, kterou právě prochází, dokáže nadále rozvíjet moderní, ekologické a cenově přijatelné služby spojené s dodávkou tepla pro domácnosti, ale i další odběratele. Je potřeba veřejně ocenit všechny ty, kteří dokážou dotáhnout do konce nové projekty a posouvat obor dopředu.“

Do užší nominace bylo ve 4 kategoriích vybráno celkem 16 nejzajímavějších loňských projektů. Vyhlášení vítězných projektů a předání křišťálových komínů proběhlo na slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky v Olomouci. Od roku 2002 získalo prestižní ocenění Projekt roku již 69 teplárenských projektů. Veolia Energie ČR získala v soutěži zatím nejvíce ocenění – celkem 12.

Skupina Veolia Energie ČR je dodavatelem tepla, chladu, elektřiny a průmyslových utilit pro 326 tisíc domácností a 200 průmyslových klientů. Energetické služby poskytuje také objektům z obecní i terciární sféry ve více než 30 městech a obcích České republiky.