Víte, co je pinka nebo stařina?

Doba čtení:2 m, 5 s

Ilustrační foto: Imagio.cz

Během dlouhé historie hornictví se postupně utvářel specifický havířský slang. Kdybyste se ocitli mezi horníky, mohlo by se vám tak snadno stát, že jejich hovorům nebudete rozumět. Server iUHLI.cz proto přináší alespoň malou ukázku z bohatého hornického slovníku.

Hornictví a příbuzné obory mají dnes svou vlastní oficiální terminologii, se kterou se můžeme setkat například i v zákonech. Až do začátku 20. století však žádná spisovná hornická terminologie neexistovala. Za to se po staletí utvářela a používala nespisovná řeč, hornický slang, kterým spolu mluvili a dodnes mluví sami horníci. Základem tohoto slangu jsou německé výrazy, které byly postupem času počešťovány. Např. směna je šichta, do dolu se nesjíždí, ale fárá, technik je štajgr, odval je halda a propadlina je pinka. Nabízíme ochutnávku i několika dalších výrazu z jazyka hornického.

Halda (odval) – povrchová skládka vytěžené rubaniny umístěná v blízkosti štoly, dolu atd.

Hormistr – z německého Bergmister (perkmistr), historický počeštěný název pro správce důlního revíru

Komín – svislé nebo skloněné důlní dílo ražené z chodby směrem k povrchu, nebo mezi patry dolu.

Kutiště výhradní – historické označení pro území vymezené kruhem o poloměru 425 metrů, na kterém příslušný úřad povolil hledat určité užitkové nerosty

Čtěte také: Důl OKD si „zahrál“ v korejském filmu

Nákladník – historické označení těžaře (člena těžařstva), který se finančně podílí na dolování

Obval – halda rubaniny obklopující ústí šachty nebo šachtice

Otvírka – ražení důlních děl nezbytných pro zpřístupnění ložiska

Pilířování – rozdělení porubního pole pilířovými chodbami na úzké pruhy, tzv. pilíře. Chodby se razí až k hranicím dobývaného úseku a jednotlivé pilíře se dobývají zpět, každý samostatně. Vyrubané prostory se zavalují. Jde o nejstarší z dosud používaných metod těžby uhlí. Každý větší důl obvykle má své metody pilířování upravené pro místní poměry

Pinka – z německého Pinge. Prohlubeň obvykle nálevkovitého tvaru na místě někdejší šachty, nebo šachtice, zavaleného dolu. Mohla vzniknou jak povrchovým, tak i hlubinným dobýváním

Porub – důlní dílo, ve kterém se dobývá užitkový nerost. Skládá se z porubního boku, ze kterého se nerost vylamuje, z pracovního prostoru, kde jsou lidé a veškerá technika, a z vyrubaného prostoru, z něhož byla technika odstraněna. Pokud jsou v porubu lidé, je vyztužen, u plně automatizovaných porubů někdy výztuže být nemusí

Stařina – staré, obvykle zavalené důlní dílo

Stratigrafie – odvětví geologie, které se zabývá rozvrstvením hornin, jejich stářím a vzájemným porovnáváním vrstev

Vystrojování – vybavení důlního díla výztuží, těžním zařízením atd

Zmáhání – zpřístupnění starého nebo zavaleného důlního díla (šachty, štoly atd.)

Mohlo by vás zajímat:
Do fáraček vlezl hned po veselce