Doba čtení:1 m, 38 s

UK Coal zajišťuje ve Velké Británii kolem čtyř procent energetických potřeb země.

UK Coal je významným zaměstnavatelem. Pracuje pro ni zhruba 2000 kvalifikovaných zaměstnanců v širokém rozsahu pracovních míst – například důlních inženýrů nebo ekologů. Společnost těží uhlí, které zajišťuje elektřinu šesti milionům britských domácností.

Hlubinné doly UK Coal produkují více než 3,2 milionu tun uhlí ročně. Firma používá některé z nejmodernějších těžebních postupů.

Povrchové doly společnosti UK Coal produkují zhruba 1,8 milionu tun uhlí ročně. Její rekultivační projekty získaly řadu ocenění. Povrchové doly společnost provozuje v celé severní a střední Anglii.

UK Coal v Británii provozuje těchto šest povrchových dolů: Butterwell, Huntington Lane, Park Wall North, Portland Burn, Lodge House, Minorca.

UK Coal také plánuje nové povrchové doly. Potenciální místa pečlivě zkoumá, těžbu konzultuje s místními úřady, obcemi a zájmovými skupinami. Těchto šest míst je nyní v různých fázích plánování těžby: Bradley, Deanfield, Hoodsclose, Great Oak, Marley Hill, Shortwood

UK Coal rekultivuje staré povrchové doly. Snaží se o obnovit ekosystémy, rekultivovat zemědělskou půdu a vytvářet rekreační prostor.  Těchto deset bývalých dolů je buď rekultivováno, nebo zde již byly rekultivační práce ukončeny: Arkwright, Bleak House, Cutacre, Forge and Monument, Hicks Lodge, Long Moor, Maidens Hall and Steadsburn, Sharlston Colliery, Stobswood, Stony Heap.

Po privatizaci britského uhelného průmyslu v roce 1994 získala firma UK Coal některé bývalé doly. Dnes provozuje dva hlubinné doly a několik povrchových dolů.

Po zničujícím požáru, který v březnu 2013 uzavřel hlubinný důl Daw Mill, společnost v červenci 2013 oznámila, že našla způsob, jak zajistit fungování dvou zbývajících dolů a práci pro 2000 zaměstnanců.

Produkce uhlí z dolu Daw Mill činila asi třetinu příjmů UK Coal. Nucené uzavření dolu ohrožovalo zbývající dva hlubinné doly a šest povrchových dolů společnosti UK Coal.

Životaschopné těžební projekty firmy se podařilo restrukturalizovat. Jejich aktiva v jednotlivých společnostech budou ve vlastnictví nového podniku. Ten bude fungovat jako UK Coal Production.

UK Coal Production je největším producentem uhlí ve Velké Británii a významným dodavatelem energie pro tamní energetický průmysl.