Doba čtení:2 m, 37 s
Ilustrační foto: Severní energetická

Částečné prolomení limitů na lomu ČSA, které prosazuje ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD), nezajišťuje racionální vytěžení ložiska nerostu a návratnost investic. Pro těžební společnost Severní energetická je tato varianta neakceptovatelná. Vyplývá to z dlouhodobé prognózy trhu s uhlím expertní společnosti Vupek Economy, která ji vypracovala pro ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ministerstvo zpracovalo čtyři varianty, jak s limity naložit. Vedle úplného prolomení či naopak úplného zachování je ve hře prolomení limitů v dole Bílina, což doporučuje i studie Carbounion Bohemia podnikatele Petra Pauknera zadaná ministrem financí a šéfem ANO Andrejem Babišem. Sám Mládek navrhuje právě posunutí limitů v dole ČSA, což by znamenalo zbourání asi 180 domů v Horním Jiřetíně.

Částečné prolomení limitů počítá s navýšením zásob hnědého uhlí o 47 milionů tun na celkových 74,7 milionu tun. Předpokladem realizace této varianty je přesídlení pouze jižní části Horního Jiřetína, osady Černice by se nedotkla. Vlastní těžba ve výši šesti milionů tun by mohla být zahájená v devátém roce od zahájení přípravy těžby a trvala by osm let.

Lom ČSA je liniemi územně ekologických limitů výrazně omezen. Stavy zásob uhlí za liniemi limitů, k vytěžení ve druhé etapě rozvoje lomu ČSA, jsou kvantifikovány na 287 milionů tun. Jejich uvolnění by zvýšilo celkové stavy zásob lomu ČSA k 1. lednu 2015 na 314,7 milionu tun, respektive na téměř 4900 PJ. Předpokladem realizace plné těžby za limity na Dole ČSA je ale přesídlení obce Horní Jiřetín a osady Černice. Těžba těchto zásob ve výši 4,7 až šesti milionů tun by začala v pátém roce od zahájení přípravy těžby a při této úrovni těžby by trvala 50 až 60 let. Tato varianta zajišťuje návratnost investice a je pro Severní energetickou akceptovatelná.

V lokalitě lomu ČSA se nachází hnědé uhlí s výhřevností okolo 17,5 MJ/kg. Současná roční těžba se pohybuje kolem tří milionů tun. Vytěžené uhlí je dodáváno do Úpravny uhlí Komořany k homogenizaci s milionem až dvěma miliony tun přikoupeným méně výhřevným uhlím z lomu Vršany a s uhlím z Dolu Centrum. Vyrobená směs s individuálně řešenou výhřevností a s dalšími požadovanými parametry je dodávána do velkých výroben energie, a to do vlastní elektrárny Chvaletice, do průmyslových a komunálních tepláren (Unipetrol Litvínov T-700, Teplárna Otrokovice, Teplárna Strakonice, Mondi Štětí) a prostřednictvím obchodníků i do několika dalších výroben energie.

Celková finální produkce Severní energetické z Úpravny Komořany představovala loni 5,24 milionu tun hnědého uhlí. Celkem 12 procent z celkové produkce činilo hnědé uhlí tříděné, dodávané na tuzemský trh i na vývoz.

Stav podnikatelsky vytěžitelných zásob uhlí k 1. lednu 2015 na Dole ČSA je 27,7 milionu tun vytěžitelných povrchovým způsobem. Dále jsou kvantifikovány podmínečně vytěžitelné zásoby uhlí v bočních svazích. Nyní je možné takto vytěžit množství 1,5 milionu tun chodbicováním (povolení k těžbě již je vydáno) a v procesu žádosti o povolení hornické činnosti je dalších 1,7 milionu tun k dobývání stěnováním. Roční těžby uhlí v územních limitech těžby, v objemech 1,8 až 3,5 miliony tun, mohou trvat do roku 2025.

Mohlo by vás zajímat: Vláda by o limitech mohla rozhodnout na podzim