Doba čtení:1 m, 38 s
Ilustrační foto: ČEPS

Společnost ČEPS, která provozuje tuzemskou přenosovou soustavu, se na začátku letošního roku dál potýkala s vysokými tranzitními toky přes přenosovou soustavu. Dispečeři ČEPS proto museli přijmout řadu mimořádných opatření. Bez problémů zvládla česká přenosová síť také částečné zatmění Slunce.

Za letošní první čtvrtletí dosáhla ČEPS hospodářského výsledku před zdaněním 709,3 milionu Kč. V meziročním srovnání je hospodářský výsledek lepší o 62,4 milionu Kč. „Významný je pokles proměnných nákladů. Jedná se především o úsporu na nákup podpůrných služeb,“ uvedl předseda představenstva ČEPS Vladimír Tošovský.

Ve čtyřech lednových a šesti únorových dnech museli dispečeři v Česku i v okolních soustavách provádět korektivní zásahy z důvodu nadvýroby elektrické energie v severním Německu a její spotřebou v přečerpávacích elektrárnách Rakouska. Výměna dosahovala až 7000 MW.

„Vzhledem k vyčerpání prostředků přidělených Energetickým regulačním úřadem na multilaterální redispečink bylo nutné řešit problémy na profilech i uvnitř soustavy řetězením bilatelárních redispečinků,“ dodal Tošovský. Náklady na tato opatření činily řádově desítky milionů korun. Bez nich by v Česku mohlo dojít i k ohrožení dodávek elektřiny.

Evropští provozovatelé přenosových soustav se soustředili především na pátek 20. března. Během dopoledne prošlo Evropou částečné zatmění Slunce, které se kvůli rychlému poklesu a nárůstu výroby solárních elektráren mohlo negativně odrazit ve spolehlivosti energetické soustavy. Díky celé řadě přijatých opatření česká přenosová síť výjimečný jev zvládla bez problémů.

„Vystačili jsme s regulačními výkony, které jsme měli k dispozici. Přestože během opětovného návratu fotovoltaických elektráren byli dispečeři připraveni i na regulaci konvenčních zdrojů, k zásahům nakonec dojít nemuselo,“ shrnul člen představenstva ČEPS Miroslav Vrba.

ČEPS je výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence od Energetického regulačního úřadu. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 41 rozvoden s 71 transformátory převádějícími elektřinu z přenosové do distribuční soustavy a trasy vedení o délce 3508 kilometrů s napěťovou hladinou 400 kV a 1910 kilometrů s napěťovou hladinou 220 kV. Ke konci loňského roku měl 506 zaměstnanců.