Doba čtení:3 m, 16 s
Závod ODRA před 20 lety převzal celkem 647 důlních objektů. Foto: Diamo

Odštěpný závod ODRA státního podniku DIAMO se stará o areály zavřených černouhelných dolů a další činnosti související s útlumem těžby i ochranou obyvatel od začátku roku 2002. Rozhodnutím vlády tehdy přešly na DIAMO utlumené doly OKD a s nimi nelehký úkol zahladit následky mnohaleté hornické činnosti, ale také zajistit zmírnění sociálních dopadů na život na Ostravsku. 20. výročí vzniku si závod ODRA připomíná mimo jiné vydáním knihy.

V roce 1994 skončila těžba uhlí v Ostravě a následovaly roky likvidačních prací. Státní podnik DIAMO převzal areály uzavřených dolů a další činnosti v roce 2002, kdy vznikl odštěpný závod ODRA jako nástupnická organizace uzavřených ostravských dolů J. Šverma, Heřmanice, Ostrava a Odra, ke kterým byl organizačně začleněn Důl J. Fučík a připojeny závody František, Paskov a později Barbora z karvinské a jižní části revíru.

„Díky práci závodu ODRA a podpory státu se Ostravsko vypořádalo s útlumem hornictví bez velkých sociálních otřesů a mohlo nastartovat revitalizaci a rozvíjet nové obory podnikání. O tom, že státní podnik zvládl svou roli, svědčí rozhodnutí vlády z roku 2020 převést pod DIAMO další doly OKD a svěřit mu jejich útlum,“ uvedl Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku DIAMO.

Palivový kombinát Ústí je součástí Diama

Závod ODRA před 20 lety převzal celkem 647 důlních objektů. Zhruba polovinu postupně zlikvidoval, jednalo se o budovy ve špatném stavu nebo o ně nebyl žádný zájem. Přes tři stovky objektů ale našly nové uplatnění. Některé se staly turistickou atrakcí, většinu však postupně zaplnily nové podnikatelské aktivity. Přes různá specifika a omezení dnes v areálech podniká na 200 firem, které zaměstnávají více než 3 000 lidí. Závod ODRA zároveň pečuje o památkově chráněné objekty, mezi kterými jsou těžní věže i důlní zařízení. Památky postupně opravil, udržuje je a některé pronajímá.

„U příležitosti 20. výročí vzniku odštěpného závodu ODRA jsme se rozhodli připravit výroční publikaci jako připomenutí náročné práce stovek zaměstnanců a společného úsilí ve prospěch regionu, který prochází velkou transformací. Kniha mapuje hlavní činnosti a projekty odštěpného závodu ODRA, ale zabývá se i útlumem hornictví, na který státní podnik navázal,“ píše v úvodním slovu v knize k výročí Petr Kříž, ředitel závodu ODRA.

Kromě správy majetku patří mezi hlavní činnosti závodu, který má sídlo na Dole Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích, čerpání důlních vod. ODRA provozuje systém udržování konstantní hladiny v zatopených dolech. K tomu slouží dvě vodní jámy – na Dole Jeremenko v Ostravě a na Dole Žofie v Orlové. Celkem se tam vyčerpalo už přes 100 milionů krychlových metrů důlních vod.

Ostrava a Diamo budou zahlazovat hornickou činnost

Závod ODRA také chrání ostravsko-karvinskou aglomeraci před ohrožením nekontrolovanými výstupy důlních plynů na povrch. Postupně se vybudoval rozsáhlý systém protimetanových opatření s odplyňovacími vrty a systémy pro řízené a cílené odsávání důlních plynů z podzemí, včetně elektronických monitorovacích systémů se snímači pro měření koncentrací důlních plynů a dalších parametrů. Na dispečink na Dole Jeremenko je napojeno více než pět stovek čidel. Průběžně probíhá i pravidelná kontrola, údržba a monitoring zlikvidovaných hlavních a opuštěných důlních děl.

Dalším důležitým úkolem státního podniku na Ostravsku je zahlazování následků po hornické činnosti. Od roku 2002 odštěpný závod ODRA uskutečnil čtyři desítky sanačně-rekultivačních staveb. Mezi největší projekty patří sanace nejrozsáhlejšího ostravského odvalu Heřmanice a sanace ropných lagun po chemičce Ostramo.

Pod závod ODRA patří ještě sociální centrum, které vyplácí měsíčně náhrady za ztrátu na výdělku (renty) a zvláštní příspěvek bývalým horníkům. Dále vyplácí sociální dávky ke zmírnění sociálních dopadů útlumu těžby a restrukturalizace OKD.

„Je zřejmé, že 20. výročím naše práce nekončí. Máme před sebou ještě mnoho úkolů, sanačních projektů a dalších činností souvisejících s útlumem těžby a zajištěním bezpečnosti na poddolovaném území. Věřím, že máme kvalitní zázemí i velmi zkušené pracovníky a tudíž máme všechny předpoklady pokračovat v dosavadních a nových aktivitách i v dalším desetiletí,“ dodává Petr Kříž.