Železo vyměnili za plast

Terénní úpravy kolem slatinické odbočky potrubí do úpravny důlních vod Vršany. Foto: Vršanská uhelná

Výměna zhruba čtyř set metrů železného potrubí za odolnější plastové zaměstnávala v říjnu ve Slatinicích zaměstnance úseku odvodnění Severní energetické.

Pro Vršanskou uhelnou jsme měnili výtlačné potrubí z čerpací stanice Retenční nádrž Slatinice. Délka tohoto potrubí je přibližně kilometr, výměna železného potrubí za plastové se ovšem týkala čtyřsetmetrového úseku od odbočky do úpravny důlních vod Vršany,“ vysvětlil Roman Ptáček, revírník úseku odvodnění. Tímto způsobem se modernizuje a zlepšuje odvodnění Slatinic i celého železničního koridoru, který vede od úpravny uhlí až na nakládací místa v lokalitě Vršany.

Čtěte také:
Hnědé uhlí vystřídají turisté
Z měsíční krajiny do rozkvetlého parku

Za běžného provozu se voda z čerpací stanice Retenční nádrž Slatinice pouze přečerpává do vloni zrekonstruované sedimentační nádrže Slatinice. Ta je navíc vybavena takzvaným Parshallovým žlabem, který umožňuje i dálkově regulovat průtok vody a vypouštět ji do vodoteče. „V případě, že by došlo ke zhoršení kvality vody, odvede se vyměněným potrubím do úpravny důlních vod, kde dojde k jejímu vyčištění. Teprve až bude dosahovat parametrů stanovených legislativou, může se vypustit zpět do vodoteče,“ vysvětlil Ptáček.

Náhrada potrubí ve Slatinicích trvala zhruba čtrnáct dní, termín dokončení byl stanoven na poslední říjnový den, kdy zařízení zahájí zkušební provoz, aby mohlo zanedlouho začít pracovat ve standardním režimu. Staré kovové potrubí neskončí ve šrotu, ale jednotlivé železné díly poslouží úseku odvodnění například na výstavbu propustků, nebo jako ochrana potrubí na přejezdechv lomech.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Čínský titán na 16 kolech
Běloruský gigant BelAZ 75710
„BIG MUSKIE“ – největší chodící bagr