„Zimní balíček“ EU nerespektuje fyzikální zákony

Centrála ČEPS v Praze Foto: ČEPS

Může přenosová soustava zvládat zvyšování podílu obnovitelných zdrojů i v rámci přeshraničního propojení? Zeptali jsme se na to vedoucí odboru komunikace a tiskové mluvčí ČEPS, tedy společnosti, která se stará o českou přenosovou soustavu, Hany Klímové.

Společnost ČEPS musela kvůli návalům elektřiny z větrných parků na severu Německa postavit velmi drahé transformátory s posunem fáze. Ty zabraňují „shození české sítě“, tedy tomu, aby německá zelená elektřina způsobila v Česku blackout. V minulých letech se tomu pracovníkům ČEPS několikrát podařilo zabránit jen s vypětím sil.

Jak pravděpodobné jsou krizové stavy v přeshraničním propojení a jaká je jejich prognóza do budoucna?

Obecně platí, že provoz přenosové soustavy musí být spolehlivý a bezpečný. To začíná již ve fázi plánování rozvoje soustavy, který musí odpovídat očekávaným skutečnostem – většinou tokům energie. Další fází je příprava provozu, jejímž úkolem je navrhnout takový provozní stav, který bude bezpečný a spolehlivý, a zároveň zajistí maximum požadavků na vypínání zařízení, která jsou nezbytná pro rozvoj nebo údržbu. Poslední fází je dispečerské řízení v reálném čase, které již reaguje pouze na odchylky od plánu a vrací soustavu do bezpečného stavu. Všechny zmiňované fáze musí respektovat základní principy spolehlivého provozu, zejména kritérium N -1, které garantuje, že výpadek jednoho prvku přenosové soustavy nezpůsobí vznik krizové situace.

Vzhledem k propojenosti soustav a růstu vzájemného ovlivňování nekoná ČEPS, samostatně, ale ve všech fázích koordinuje své činnosti s partnery v rámci EU a regionu. Tím je zajištěno, že krizové situace nastávají jen výjimečně a zůstane to tak i do budoucna.

Čtěte také:
Nováčci v dozorčí radě ČEPS
Novým šéfem ČEPS je Durčák

S rostoucím podílem obnovitelných zdrojů v sítích bude zřejmě růst dlouhodobý a současně nárazový zájem o dovoz elektřiny, zvýší to pravděpodobnost krizí?

Provedené analýzy ukazují, že nutnost dovozu významně závisí na odstavování klasických elektráren spíše než na rozvoji OZE. Změna energetického mixu přinese výrazné zvýšení volatility toků a tím i nárůst nároků na přenosovou soustavu. ČEPS připravuje přenosovou soustavu ČR i na tuto okolnost, aby i v případě dlouhodobých a významných importů byla bezpečná a spolehlivá.

Větší roli než import ale hraje tranzit, který přes ČR díky jejímu centrálnímu umístění prochází. I na ten je společnost ČEPS připravena, mj. i díky zprovozněným transformátorům s posuvem fáze v rozvodně Hradec v roce 2017, které umožňují tranzitní toky efektivně přerozdělovat tak, aby byla soustava optimálně zatížena.

Evropská komise rozhodla – zatím v jednom případě, že pro řešení krizí stačí blokovat 25 procent přeshraniční kapacity. Stačí to opravdu?

Rozhodnutí EK se týká specifického případu dánsko-německého propojení, které se svou polohou na okraji soustavy nepodobá situaci ČR. Z pohledu ČEPS je významnější požadavek čerstvě schváleného Zimního balíčku, který vyžaduje, aby provozovatelé soustavy dávali k dispozici trhu s elektřinou alespoň 70 procent přeshraniční kapacity.

Důsledky toho požadavku ČEPS zkoumá. Jisté ale je, že tím dojde k dalšímu oddělení obchodního a fyzikálního světa. V důsledku toho budou provozovatelé soustavy v celé Evropě po skončení obchodování nuceni aplikovat taková opatření, aby se podařilo splnit i fyzikální zákony a provoz soustavy byl bezpečný. Konkrétně se s největší pravděpodobností bude jednat o významný nárůst redispečinků, tedy placených změn výkonů elektráren, který povede k významnému zvýšení nákladů pro ČEPS. Z pohledu provozovatele soustavy je pak zásadní, aby existoval dostatek poskytovatelů redispečinku, aby bylo vůbec možné navrátit provoz do bezpečných mezí.

Druhou část rozhovoru s Hanou Klímovou přineseme zítra.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Jak se rodí kolosy na čtyřech kolech
VIDEO: Jak složit bagr za 90 vteřin
VIDEO: Největší hydrostatický buldozer na světě