Doba čtení:1 m, 32 s
Město Žitava se odvolává na studii, podle které by se půda v Žitavě kvůli rozšíření těžby k Nise mohla propadnout až o jeden metr. Foto: pixabay.com

Německá Žitava plánuje podat u polského soudu žalobu kvůli rozšíření hnědouhelného dolu Turów. Zastupitelstvo tohoto města u německo-česko-polského trojmezí ve středu schválilo příslušný návrh starosty Thomase Zenkera, informovalo Radio Lausitz. Zenker se odvolává na studii, podle které by se půda v Žitavě kvůli rozšíření těžby k Nise mohla propadnout až o jeden metr.

Představitelům Žitavy vadí také to, že polská strana při povolování rozšíření těžby nevzala v potaz jejich pochybnosti ohledně znečištění podzemních vod, prašnosti a hlukové zátěže. „Existují pravidla, která je třeba dodržovat. Jedním z nich je to, že se neškodí sousedovi,“ řekl starosta Zenker v Radiu Lausitz. Dodal, že žaloba, kterou město podá ke správnímu soudu ve Varšavě, se netýká samotné těžby v Turówě, ale okolností, které vedly k povolení jejího rozšíření. Město chce dosáhnout toho, aby vznikl věrohodný posudek dopadů na životní prostředí.

 

Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam plánuje těžit až do roku 2044. Důl se chystá postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice ze Žitavy do Bogatyně.

Obyvatelé na české straně se obávají hlavně ztráty podzemní vody a poklesu půdy. Česko kvůli Turówu podalo na Polsko žalobu k Soudnímu dvoru EU, nicméně obě země se letos v zimě dohodly na řešení vlivu těžební činnosti a Praha žalobu stáhla. Nicméně podle organizací Greenpeace, Bund Sachsen a Sousedského spolku Uhelná je vyjednaná dohoda slabá, nedostatečná a nechrání zásoby vody na území Česka. Koncem října podaly stížnost k Evropské komisi, protože vlivem provozu v dole nadále vznikají škody na životním prostředí a česko-polská dohoda brání podat žalobu k Soudnímu dvoru EU.