Zlatý Permon zná své vítěze

Letošní předání cen proběhne na základě aktuální epidemiologické situace zřejmě v průběhu září. Foto: zdarbuh.cz

Hodnotící komise zřizovatelů ceny Za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“ složená ze zástupců Českého báňského úřadu, Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborového svazu Stavba České republiky vybrala držitele Zlatých Permonů za rok 2019.

Do soutěže se přihlásilo celkem 39 organizací, z nichž převážnou většinu tvořily společnosti dobývající ložiska nerostů. Stále se tedy nevžilo do povědomí představitelů jednotlivých firem, že se může zúčastnit soutěže každý subjekt, který v celém průběhu hodnoceného období podléhal dozoru státní báňské správy České republiky a souhlasí se zveřejněním svých údajů v Hornické ročence.

Čtěte také:
Severní energetická získala Zlatého Permona
Darkovská šachta získala počtvrté Zlatého Permona

Významným podkladem pro konečné vyhodnocení bylo i stanovisko příslušných obvodních báňských úřadů, jejichž pracovníci mají, především z vlastní kontrolní činnosti, nejlepší přehled o tom, jak se zaměstnavatelé zabývají BOZP, a v neposlední řadě stanovisko odborových orgánů a inspektorů bezpečnosti práce.

V kategorii I – subjekt do 50 zaměstnanců zvítězila společnost Keraclay. V kategorii II – subjekt od 51 do 500 zaměstnanců se na prvním místě se umístila organizace Českomoravský štěrk. V kategorii III – subjekt nad 500 zaměstnanců zvítězila společnost OKD.

Harmonogram slavnostního propůjčování a udělování cen za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“ bude upřesněn v rámci epidemiologická situace v České republice.