Doba čtení:1 m, 59 s
František Maroušek Foto: SDAS

Firma PRODECO předala  v říjnu Dolům Bílina (DB) nový zakladač ZPDH 6300.2‑ CZ. Další detaily spolupráce se Severočeskými doly prozradil pro Hornické listy generální ředitel František Maroušek.

Uspěli jste ve výběrovém řízení na dodávku nového rýpadla pro skrývku DB. O jaký stroj půjde a v jakém časovém horizontu bude dodán?

Ve výběrovém řízení Pořízení kolesového rýpadla TC2 do provozních podmínek 5. a 6. skrývkového řezu DB jsme uspěli ve sdružení se společností NOEN. Naší nabídkou je kolesové rýpadlo KK 1 600 s nevýsuvným kolesovým výložníkem a housenicovými podvozky, které beze zbytku splňuje veškeré technické parametry požadované zadavatelem, tedy Severočeskými doly (SD). Nové kolesové rýpadlo odpovídá platným předpisům a jeho technické provedení vyhovuje veškerým požadavkům bezpečného provozu a je samozřejmostí, že datové výstupy rýpadla budou kompatibilní se systémem používaným na DB. KK 1 600 bude disponovat těmito technickými parametry: teoretickou výkonností min. 5 500 m3 s.z.h‑1, měrnou rozpojovací silou min. 215 kN.m‑1, dvourotorovým drtičem ve střední stavbě. Jeho hmotnost bude do pěti tisíc tun. Předání kompletního a provozuschopného kolesového rýpadla Severočeským dolům je plánováno do konce října 2021. Nejpozději do konce roku 2023 by pak měly být ukončeny všechny předepsané zkoušky nového stroje.

Čtěte také:
Pěgřímek: Naše uhlí je potřeba
Odtěžené 2 miliardy kubíků za 72 let

Dodávky zakladače a rýpadla se týkají bílinské lokality SD. Jaké jsou vaše aktivity na Dolech Nástup Tušimice (DNT)?

Z uvedeného by se mohlo zdát, že veškerá naše činnost probíhá jen na DB. I na DNT jsme ale velice aktivní. Zajišťujeme tam například modernizace a opravy poháněcích stanic DPD, kabelových vozů. Dále také výstavbu čerpací stanice, prodlužujeme elektroinstalaci středních dílů DPD, modernizujeme SW vybavení dispečinků a rozvodnu TR4. Provádíme také modernizaci komunikace porubních linek PL na Ethernet. Z větších zakázek připravujeme rekonstrukci a opravu pásového vozu PVP 5 000. 0. Ještě mi, prosím, dovolte malou poznámku. Z toho, co jsem zde uvedl, vyplývá, že jsme odvedli ohromný kus práce a další důležité úkoly stojí před námi. V této souvislosti je však třeba si uvědomit, že zvládnutí všech úkolů bylo a bude možné pouze díky dovednostem, nasazení a zodpovědnému přístupu našich zaměstnanců, za což jim náleží velké poděkování.