Doba čtení:2 m, 0 s
Nový velitel bílinských hasičů Josef Bažant. Foto SD.

Novým velitelem Hasičského záchranného sboru Dolů Bílina (DB) je od začátku letošního roku Josef Bažant. První měsíce ve funkci popsal v rozhovoru pro Hornické listy.

Od začátku letošního roku zastáváte pozici velitele. Můžete přiblížit činnost vašeho útvaru v uplynulém pololetí?

Náš hasební obvod tvoří kromě vlastního dobývacího prostoru DB, a to včetně předpolí a výsypek Radovesice a Pokrok a úpravny uhlí, také sousední Elektrárna Ledvice. Celková plocha tak činí zhruba 60 km2. Aktuálně máme 55 členů sboru, kteří slouží v nepřetržitém provoze rozděleni do čtyř směn. Během prvního pololetí roku 2019 jsme vyjížděli celkem ke 154 událostem. Nejčastěji (92×) se jednalo o technické a technologické pomoci, kdy jde o především o požární asistence, ochlazování zařízení při těžbě apod. Pětačtyřicetkrát vyjela naše sanitní vozidla. U likvidace požárů jsme zasahovali osmkrát. Jako součást integrovaného záchranného systému zasahovala naše jednotka u těžké dopravní nehody na silnici I/13, kde jsme vyprošťovali raněné z havarovaného automobilu. Náplní naší práce není jen vlastní zásahová činnost, ale také pravidelná školení a výcvik. Nezapomínáme ani na osvětovou činnost. V táborech DB v Mladoticích a Kralovicích jsme představili dětem naši techniku a seznámili je se základy požární ochrany.

Čtěte také:
Na hořící metan neplatí voda, ale prášek
Deset let servisních služeb OKD

Kromě zásahové činnosti jsou tedy důležitou náplní vašeho sboru školení a výcvik ve formě taktických cvičení?

Taktická cvičení chápeme jako zkoušku naší profesionality, která prověří akceschopnost, připravenost, dojezdové časy, spolupráci s členy ostatních jednotek. Letos jsme zatím absolvovali 13 taktických a prověřovacích cvičení. Tři z nich jsme připravili v areálu Elektrárny Ledvice. Zaměřena byla na vyproštění zraněné osoby v zásobníku paliva, na likvidaci požáru akreditované laboratoře a úniku vodíku z prasklého potrubí. Cvičení bylo připraveno ve spolupráci s HBZS v Mostě. Potěšilo nás, že jsme splnili všechny vytyčené cíle včetně stanovených dojezdových časů a taktických postupů.

Co plánujete ve vašem sboru v letošním roce?

Rádi bychom uskutečnili důkladnou modernizaci našeho dispečinku, vybudovali nový sklad a zázemí pro chemickou službu, zkušebnu obleků. Na podzim bychom měli přebírat nový hasicí automobil KHA na podvozku Tatra 815 6×6 s hasivy voda, pěna a prášek. Trvale chceme zapracovat na zdokonalení naší fyzické kondice. Výcvik v dýchací technice provádíme v objektech Dolů Bílina a Elektrárny Ledvice.

Mohlo by vás zajímat:
Dvousetmetrovému obrovi ušili nový kabát
Tohle monstrum zvládne i dítě
Hnědé uhlí jako přírodní hnojivo