Bílinským hasičům velí Bažant

Nový velitel bílinských hasičů Josef Bažant. Foto SD.

Novým velitelem Hasičského záchranného sboru Dolů Bílina (DB) je od začátku letošního roku Josef Bažant. První měsíce ve funkci popsal v rozhovoru pro Hornické listy.

Od začátku letošního roku zastáváte pozici velitele. Můžete přiblížit činnost vašeho útvaru v uplynulém pololetí?

Náš hasební obvod tvoří kromě vlastního dobývacího prostoru DB, a to včetně předpolí a výsypek Radovesice a Pokrok a úpravny uhlí, také sousední Elektrárna Ledvice. Celková plocha tak činí zhruba 60 km2. Aktuálně máme 55 členů sboru, kteří slouží v nepřetržitém provoze rozděleni do čtyř směn. Během prvního pololetí roku 2019 jsme vyjížděli celkem ke 154 událostem. Nejčastěji (92×) se jednalo o technické a technologické pomoci, kdy jde o především o požární asistence, ochlazování zařízení při těžbě apod. Pětačtyřicetkrát vyjela naše sanitní vozidla. U likvidace požárů jsme zasahovali osmkrát. Jako součást integrovaného záchranného systému zasahovala naše jednotka u těžké dopravní nehody na silnici I/13, kde jsme vyprošťovali raněné z havarovaného automobilu. Náplní naší práce není jen vlastní zásahová činnost, ale také pravidelná školení a výcvik. Nezapomínáme ani na osvětovou činnost. V táborech DB v Mladoticích a Kralovicích jsme představili dětem naši techniku a seznámili je se základy požární ochrany.

Čtěte také:
Na hořící metan neplatí voda, ale prášek
Deset let servisních služeb OKD

Kromě zásahové činnosti jsou tedy důležitou náplní vašeho sboru školení a výcvik ve formě taktických cvičení?

Taktická cvičení chápeme jako zkoušku naší profesionality, která prověří akceschopnost, připravenost, dojezdové časy, spolupráci s členy ostatních jednotek. Letos jsme zatím absolvovali 13 taktických a prověřovacích cvičení. Tři z nich jsme připravili v areálu Elektrárny Ledvice. Zaměřena byla na vyproštění zraněné osoby v zásobníku paliva, na likvidaci požáru akreditované laboratoře a úniku vodíku z prasklého potrubí. Cvičení bylo připraveno ve spolupráci s HBZS v Mostě. Potěšilo nás, že jsme splnili všechny vytyčené cíle včetně stanovených dojezdových časů a taktických postupů.

Co plánujete ve vašem sboru v letošním roce?

Rádi bychom uskutečnili důkladnou modernizaci našeho dispečinku, vybudovali nový sklad a zázemí pro chemickou službu, zkušebnu obleků. Na podzim bychom měli přebírat nový hasicí automobil KHA na podvozku Tatra 815 6×6 s hasivy voda, pěna a prášek. Trvale chceme zapracovat na zdokonalení naší fyzické kondice. Výcvik v dýchací technice provádíme v objektech Dolů Bílina a Elektrárny Ledvice.

Mohlo by vás zajímat:
Dvousetmetrovému obrovi ušili nový kabát
Tohle monstrum zvládne i dítě
Hnědé uhlí jako přírodní hnojivo