Aby nezačalo hořet na povrchu

V OKD je povinnost zjištěný požár vždy nejdříve ohlásit na inspekční službě dané lokality z pevné telefonní linky na číslo 3333. Ilustrační foto: wikipedia.org Petr Štefek

Správně a včas zareagovat! To je podle požárního technika OKD Pavla Kolčáře první věc v případě zjištění ohně na povrchu šachet. Druhou, jak v rozhovoru pro Měsíčník Horník zdůrazňuje, je příprava scénářů pro nejrůznější situace. A neplatí to pouze pro horké a suché období, kdy se nebezpečí požáru zvyšuje.

Na požární ochranu se nedbá jen v létě …

Samozřejmě, že ne! Zvýšenou pozornost ji věnujeme stále, vždyť kromě materiálních škod je ve hře i ohrožení zdraví a životů zaměstnanců na povrchu i v dole – to bývá v případě většího požáru, kdy mohou ventilátory nasát kouře do dolu a ohrozit horníky v podzemí. Zaměstnanci – což platí rovněž pro dodavatele – musí především vědět, jakým způsobem a kam požár ohlásit, jak informovat ohrožené a postupovat při evakuaci. Vždyť po požáru třídiče uhlí na úpravně na Lazech se inspekční služba o tomto případu dozvěděla až po přivolání hasičů zaměstnancem dodavatelské firmy z jeho mobilního telefonu.

Čtěte také:
HBZS zasahuje i v toxickém prostředí
Jaký rok prožila OKD?

Byla v této souvislosti přijata opatření?

Ano, v areálech OKD jsme rozmístili informativní samolepky s čísly na inspekční službu, aby se podobným situacím zamezilo. V OKD je povinnost zjištěný požár vždy nejdříve ohlásit na inspekční službě dané lokality z pevné telefonní linky na číslo 3333. Z odlehlých pracovišť se může volat i z mobilního telefonu a použít přitom předčíslí dané lokality.

Existují také požární evakuační plány?

Ty máme zpracovávány pro prostory, v nichž by vznikaly složité podmínky pro zásah hasičů. Podrobněji popisují postupy při evakuaci. A je proto vhodné provádět cvičné požární poplachy, aby se evakuační proces – jak se říká – zaměstnancům zažil a v případě skutečného nebezpečí nevznikla panika. Vloni jsme takové cvičení provedli na Darkově a plánujeme ho i na dalších lokalitách.

Jaké zde mají povinnosti zaměstnanci?

Je důležité, aby každý vnímal svou osobní zodpovědnost ve vztahu k požární ochraně jak vůči zaměstnavateli a jeho majetku, tak hlavně vůči zdraví a životu vlastnímu a také svých kolegů. Zaměstnanci musí znát veškerá nebezpečí vzniku požáru při jejich práci, jak mohou omezovat rizika vzniku požáru. Vědět i to, jak si počínat pokud skutečně začne hořet.

Jak vypadá spolupráce OKD s hasiči?

V rámci spolupráce s jednotkami Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a také záchranáři z Hlavní báňské záchranné stanice pořádáme exkurze a společná cvičení na jednotlivých lokalitách. Exkurze slouží k seznámení hasičů s příjezdovými cestami na šachty, zjišťují při nich možnosti doplnění požární vody do hasičských autocisteren a seznamují se s provozy a riziky, které by zde při jejich zásahu mohly vzniknout. Společné cvičení složek integrovaného záchranného systému – hasičů ze stanice HZS Karviná a HBZS z Radvanic prověřuje nejen vzájemnou koordinaci, ale také chování zaměstnanců OKD, inspekční služby a průvodců ZBZS v případě požáru či jiné provozní nehody.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Extrémní golfové hřiště na korbách náklaďáků
VIDEO: Sen každého kluka z pískoviště

V garáži tento stroj neopravíte