Analytik: Nízké ceny uhlí se jen tak nevrátí

Gavor-800x600

Podle Jiřího Gavora český antifosilní zákon v brzké době schválen nebude.

S jedním z nejznámějších českých energetických analytiků a zakladatelem poradenské společnosti ENA Jiřím Gavorem jsme se v rozhovoru podívali na blízkou i vzdálenější budoucnost uhlí. Řeč přišla i na antifosilní zákon, nový energetický balíček EU a možnosti Trumpovy administrativy.

Antifosilní zákon ještě ani neprojednali poslanci, ale už budí emoce u politiků i odborníků. Máme se opravdu čeho bát?

Předložený návrh na mě působí spíše jako deklarativní norma, vyjadřující vůli směřovat k nízkouhlíkové energetice, ale neobsahující praktické konkrétní závazky jako například zákon o ochraně ovzduší. Vzbudil navíc značný odpor mezi zákonodárci, a proto jeho přijetí v brzké době nepředpokládám.

Čtěte také:
Hrabák: Antifosilní zákon nepotřebujeme
Beneš: Uhlí je stále strategická surovina

Nehrozí nám tedy holandský scénář? V Nizozemsku zažalovalo pár set občanů stát za neplnění vytyčeného cíle v oblasti snižování emisí.

To by mělo být povinností předkladatele a zákonodárců, aby text takovou možnost vylučoval. Stanovování závazných hodně dlouhodobých cílů jako k roku 2050 pokládám pro jakékoliv odvětví za nerozumné, na to je skutečný vývoj příliš rychlý a reálné změny situace velmi obtížně predikovatelné. A na změny je třeba reagovat.

Stanovování závazných cílů k roku 2050 pokládám za nerozumné.

Jaký osud čeká Pařížskou dohodu? Splní nový americký prezident své sliby a vypoví ji?

Do Pařížské dohody již bylo vloženo příliš velké množství úsilí a politického kapitálu a stala se tak procesem, který ani změna na postu prezidenta USA a s tím související skeptičtější postoj k ní zřejmě nezastaví. Vypovězení ze strany USA v této fázi by bylo pro mě spíše překvapením.

A když jsme u Trumpových předvolebních deklarací – bude mít dostatek pravomocí, aby mohl naplnit svá ambiciózní hesla v oblasti domácí těžby uhlí?

Prezident v kombinaci s většinou v kongresu i senátu opravdu může mnohé změnit. Důraz předchozí administrativy na rychlý útlum uhlí a obecně fosilních paliv v USA se bezesporu zmírní. Což se ale nerovná automaticky vypovězení Pařížské dohody.

Cíle Pařížská smlouvy se budou muset odrazit i v naší Státní energetické koncepci. Ta přitom byla podle některých zastaralá už v okamžiku schválení, ekologům v ní zase chybí varianta nulového rozvoje jádra. Jak ji hodnotíte vy?

Státní energetická koncepce přinesla střízlivější hodnocení české jaderné energetiky, odklad konečného rozhodnutí o výstavbě nových bloků hodnotím jako přínos. Podepsat tak nákladný kontrakt v současné době rychlých a zásadních změn v energetice chce opravdu silné nervy – a v každém případě nějakou formu státní podpory. Myslím, že důkladnější propočet varianty nulového rozvoje jádra a spíše soustředění se na co nejdelší prodloužení životnosti stávajících bloků by v příští aktualizaci mělo být.

Představme si, že je rok 2030 a ČR je energeticky soběstačná. Jaký podíl v energetickém mixu činí uhlí?

Státní energetická koncepce předpokládá k roku 2030 podíl hnědého i černého uhlí ve struktuře primárních energetických zdrojů kolem 25 procent a myslím, že tento odhad je docela reálný. Pokud byste se mě ale ptal už na rok 2035, kde Státní energetická koncepce předpokládá skokový nárůst jádra a silný pokles uhlí, tak už bych se s ní tak neshodoval.

Silný pokles uhlí za 20 let? Nemyslím si.

Vysoké ceny uhlí, Trumpovy předvolební proklamace i nejnovější unijní energetický balík dávají uhlí čerstvé naděje. Jsou ty naděje oprávněné?

Uhlí v evropském prostoru to radikálně neovlivní, útlum bude bezpochyby pokračovat. Nesmíme zapomínat, že vysoký nárůst cen koksovatelného i energetického uhlí byl způsoben spíše krátkodobými vlivy, které odezní. Ale přinejmenším to přineslo úlevu z předchozího příliš prudkého propadu ekonomiky těžařských společností, určitou stabilizaci a čas pro restrukturalizaci.

Takže příští rok očekáváte, že cena uhlí zase poklesne?

Ano, a nejen já. Ceny černého energetického uhlí kotace ARA s dodávkou v prosinci tohoto roku jsou v současnosti nad 80 USD/t, ale dodávku na únor si nyní můžete koupit už jen za 65 USD/t.  Což je ale stále o hodně výše než minimální ceny v tomto roce. Tak nízko se podle mého názoru ceny hned tak nevrátí.

Mohlo by vás zajímat:
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu
Jak se rodí kolosy na čtyřech kolech
Když jde na pedikúru pořádný macek