Doba čtení:2 m, 2 s
Laboratoř v Elektrárně Počerady patří k nejmoderněji vybaveným zařízením v energetice. Foto: Sev.en Energy

V laboratořích Elektrárny Počerady proběhl reakreditační audit, který laboratoř musí absolvovat každých pět let. Laboratoře uspěly a akreditace byla auditem potvrzena.

Naše laboratoř je akreditovaná od roku 1999. Laboratoř je rozdělena na šest specializací. Jedná se o laboratoř vody, olejů, paliv, odsíření, vedlejších produktů a fyzikální laboratoř. Na převážnou většinu používaných laboratorních metod máme akreditaci. Dohromady jich je více než padesát,“ vysvětlila Věra Dvořáková, vedoucí počeradské laboratoře. Audity každé z nich probíhají průběžně zhruba po 15 měsících a během čtyř let by měly být prověřeny všechny. Po pěti letech následuje reakreditační audit, při němž si auditoři mohou vybrat namátkově kteroukoli z metod a tu detailněji přezkoumat.

Do roku 2030 se bez plynu a uhlí neobejdeme

Audit zajišťuje tříčlenná komise složená z hlavního a dvou odborných posuzovatelů. První den začíná úvodním zasedáním, které slouží k seznámení s chodem firmy i s programem týdenního auditu. Posuzovatelé se každých pět let mění, zatím se nestalo, že by k nám přijela stejná skupina,“ uvedla vedoucí. Hlavní posuzovatel se věnuje kontrole Příručky kvality, kterou musí mít každá laboratoř zpracovanou a posuzuje, zda se shoduje s patřičnou normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Odborní posuzovatelé během týdne procházejí jednotlivé laboratoře a kontrolují postupy a metody.

Kromě standardních činností se při auditu pozornost soustředí i na implementaci legislativních změn a úprav do našich postupů. V roce 2018 se změnila norma pro akreditace, z čehož vyplynula nutnost zapracovat celou řadu novinek, například analýzu rizik. Tu jsme nejen museli vytvořit, ale je třeba ji také sledovat a udržovat,“ připomněla Ilona Hájková, manažerka kvality počeradské laboratoře. Po čtyřdenním reakreditačním auditu  posuzovatelé seznámí se závěry svého šetření vedení laboratoře. Výsledkem by mělo být udělení  osvědčení o akreditaci podle platné normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Akreditace garantuje nezávislost a správnost výsledku analýz. Laboratoř je tím oprávněna provádět analýzu vzorků podléhajících integrovanému povolení. Těsně před koncem září počeradská laboratoř celým  procesem prošla úspěšně a akreditaci obhájila.

Laboratoř může vydávat anglické protokoly

Akreditovaná pracoviště jsou i v dalších společnostech skupiny Sev.en Energy. Laboratoře a vzorkovny Sev.en Inntech mají akreditovanou desítku metod rozborů, které souvisejí s vlastnostmi paliva a následně popela. Činnosti laboratoří se vzájemně doplňují. V těžebních společnostech se zaměřují především na rozbory paliva, v elektrárenských provozech k tomu přidávají rozbory z dalších procesů výroby.