Austrálie chystá kapacitní mechanismus pro výrobce elektřiny

Austrálie stále vyrábí více než polovinu své elektřiny z uhlí. Foto: wikipedia.org

V současné době jsou výrobci na australském trhu s elektřinou, který slouží východnímu pobřeží a jižní Austrálii, placeni pouze za elektřinu, kterou vyrobí. Nový systém by platil také za to, že výrobci budou k dispozici, když to bude potřeba.

Rada pro energetickou bezpečnost (ESB) federální vlády byla pověřena vypracováním návrhu nového mechanismu, který by výrobcům platil prostřednictvím aukčního procesu za kapacitu, kterou mohou poskytnout, napsal server msn.com.

Návrh plánu nového „kapacitního mechanismu“, jehož cílem je zajistit stabilitu vnitrostátní elektrické sítě, by tak mohl výrobcům elektřiny z uhlí a plynu umožnit platit za spolehlivé dodávky elektřiny.

BHP chce udržet důl Mount Arthur do roku 2030

ESB uvedla, že zavedení takového nástroje do poloviny roku 2025 bude mít zásadní význam pro zajištění mnohem větší kapacity v síti v příštích desetiletích a pro hladký přechod k čistým nulovým emisím do roku 2050.

Objevily se výzvy, aby nový mechanismus vyloučil stávající výrobce, zejména uhelné a plynové. Rada však uvedla, že je důležité, aby mechanismus umožňoval přístup ke kombinaci technologií a odrazoval od předčasného odchodu stávajících výrobců dříve, než budou noví výrobci – například více obnovitelných zdrojů – připraveni zaujmout jejich místo.

Dobře navržený kapacitní mechanismus umožní rychlejší, méně riskantní a spořádanější přechod na energetický systém s nulovými čistými emisemi,“ uvádí se v návrhu.

Austrálie chce rychlé opravy uhelných elektráren

P Ministr energetiky Chris Bowen uvedl, že návrh ESB představuje správnou rovnováhu mezi přípravou na vstup většího množství obnovitelných zdrojů do systému a ochranou spolehlivosti. Premiér Anthony Albanese uvedl, že návrh se jeví jako rozumný. „Je to pojistný systém do energetického systému. A to mi připadá jako zdravý rozum,“ řekl.

Rada varovala, že v příštích desetiletích bude existovat značná poptávka po větším množství energie, která bude vstupovat do národní sítě, což znamená, že stabilita a jistota budou mít zásadní význam pro podporu nových investic. Upozornila, že mnoha uhelným generátorům končí životnost, zatímco poptávka po elektřině se v příštích zhruba 30 letech více než zdvojnásobí.

Zabývala se také obavami, že náklady na placení výrobcům za poskytování kapacity budou přeneseny na spotřebitele a povedou ke zvýšení cen elektřiny.

Současný návrh je nyní otevřen k veřejnému připomínkování a podrobný plán bude předložen ministrům energetiky na konci roku.