Doba čtení:1 m, 53 s
Nový ředitel HBZS Most Radim Slabák Foto Seven Energy

Hlavní báňská záchranná stanice Most (HBZS) má od července nového ředitele. Stal se jím Radim Slabák, který v HBZS působí od roku 2003, od letošního ledna jako zástupce ředitele. Ve funkci nahradil Josefa Trykara, který HBZS vedl od roku 1993.

Mým úkolem bude pokračovat v nastaveném směřování v nových podmínkách, které úspěšně nastartoval Josef Trykar, jemuž za jeho práci pro báňskou záchranku patří velké poděkování. Hlavní snahou bude udržet a zachovat rozsah služeb a činností, které pro naše smluvní partnery zajišťujeme,“ uvedl Radim Slabák.

Čtěte také:
HBZS zasahuje i v toxickém prostředí
Seismická aktivita v revíru OKD

Útvar HBZS má v současné době 95 zaměstnanců, z toho 44 jsou členové hasičského záchranného sboru, zbytek tvoří zaměstnanci HBZS. Báňské záchranné služby poskytují mostečtí báňští záchranáři podle legislativy Českého báňského úřadu především společnostem, které provádějí hornickou činnost povrchovým způsobem zejména na severu Čech, ale je možné se s nimi potkat prakticky po celém území Česka. Působí například v organizacích v Sokolově, Jáchymově nebo Českém Krumlově.

HBZS Most a HBZS Ostrava jsou v ČR jediné, které zajišťují stálou pohotovost čet báňských záchranářů. „Ze zásahové činnosti, kterou provádíme, patří mezi nejpočetnější čištění a drobné opravy technologie a zásobníků, a to nejen ve společnostech skupiny Sev.en Energy, ale také například na úpravně uhlí v Ledvicích. Máme i celou řadu stálých činností, které dnes už patří ke standardní práci báňských záchranářů. Jde například o kontroly a servis stabilních hasicích zařízení a hasicích přístrojů. Provozujeme mechanickou dílnu, kde provádíme mimo jiné kontrolu a údržbu dýchací techniky nejen pro vlastní potřebu, ale i pro jiné organizace, jako jsou například jednotky profesionálních či dobrovolných hasičů. V současnosti jsme jedním z mála pracovišť, které provozuje laboratoř plynů analyzující vzorky ovzduší odebraných nejen v důlních prostorách,“ vyjmenoval alespoň část z rozsáhlé škály činností HBZS Most Slabák.

V podstatě běžnou součástí práce báňských záchranářů je průzkum, zajištění, sanace a likvidace starých důlních děl. „V poslední době se podílíme například na zakázce pro Ministerstvo životního prostředí, která spočívá v zajištění dvou starých důlních děl Mikulášova a Hančlova štola v okolí Cínovce. Pro stejnou organizaci zajišťujeme i vyhledání a průzkum dvou jam bývalého dolu Lyell v katastru obce Černice,“ doplnil Slabák.