Beneš láká stát na levnější elektřinu

Pokud na sebe stát vezme odpovědnost za výstavbu nových jaderných bloků, může to podle šéfa ČEZ Daneiela Beneše snížit cenu vyrobené elektřiny až o polovinu. Foto: ČEZ

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš v rozhovoru pro Právo vysvětlil, proč ČEZ zatím neprodal elektrárnu Počerady i jak by se dala zlevnit elektřina vyrobená v nových jaderných blocích. Přinášíme zkrácenou verzi rozhovoru.

ČEZ oznámil, že změní organizační strukturu společnosti a vytvoří novou divizi jaderná energetika. Proč?

Chceme zvýšit stabilitu našeho manažerského týmu, maximálně se připravit na projekt nového jaderného zdroje a plnění strategických úkolů rozprostřít co nejrovnoměrněji mezi členy nejvyššího vedení. To, že jsme divizi výroba rozdělili na divizi jaderná energetika a divizi klasická energetika, kopíruje nejlepší praxi u evropských a světových energetických firem, které provozují jaderné elektrárny. Vytvořit novou jadernou divizi naší společnosti nám doporučil i Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Čtěte také:
Hrstková: Prodej Počerad zastavila politika
Beneš: Stavět uhelnou elektrárnu se už nevyplatí

Strategie ČEZ počítá s postupným odklonem od hnědouhelné energetiky. Jak vnímat rozhodnutí vaší dozorčí rady, která odmítla zvažovaný prodej elektrárny v Počeradech?

Jde o letitý problém, který vzešel z toho, že lom Vršany patří někomu jinému než elektrárna. Je to důsledek divoké privatizace a myslím si, že nikdy není dobře, když elektrárna a důl, které jsou velmi úzce propojené, nepatří jednomu vlastníkovi. Tento problém se nám podařilo vyřešit v případě našich elektráren na Chomutovsku, kde jsme koupili od státu Severočeské doly. Bohužel tady se to nepodařilo, protože Mostecká uhelná byla již dříve zprivatizována a naše zájmy byly jiné než zájmy provozovatele dolu. Na to jsme po letitých sporech, které řešila i Evropská komise, reagovali tím, že jsme v roce 2013 uzavřeli s Vršanskou uhelnou smlouvu, která pamatuje na všechny budoucí možné scénáře vývoje této lokality. Jeden z milníků bude podle této smlouvy rok 2019, kdy ČEZ bude mít možnost se rozhodnout, jestli si chce elektrárnu nechat i po roce 2024, kdy končí její životnost, nebo ji za úplatu přenechat protistraně. Vršanská uhelná nám teď nabídla lepší podmínky, abychom jim elektrárnu prodali dřív a oni se mohli věnovat její údržbě. Dělali jsme na to velmi podrobné analýzy a zadali si i nezávislé expertní posudky. Na základě toho došlo představenstvo k tomu, že by bylo lepší elektrárnu prodat o něco dříve. V dozorčí radě však převládl názor, že z hlediska strategického pohledu je lepší s tím ještě počkat.

Trváte stále na tom, že bez státní podpory nelze realizovat výstavbu nových jaderných bloků?

Je to stále otevřené, vede se o tom debata, takže bych nepředjímal výsledek. My na to máme zřízenou speciální dceřinou společnost a uvidíme, jak to dopadne. Je potřeba rozlišovat mezi schopností financovat projekt a mezi návratností projektu. Když se dívám na zkušenosti z ostatních zemí ve světě, například na projekty z Británie, Maďarska, Turecka a kdekoliv jinde, stát do takového projektu musí vždy nějakým způsobem vstoupit, protože bez toho by nebyly vůbec nabídky. Navíc stát pracuje s jinými náklady kapitálu než ČEZ. Mimochodem to ovlivňuje i finální celkovou cenu investice a nákladovou cenu elektřiny. ČEZ vytvořil dvě dceřiné společnosti pro stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech a Temelíně. Stát může tyto společnosti převzít a vzít tak na sebe zodpovědnost za realizaci projektu. Jak uvádí Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky a potvrzují zkušenosti Maďarska, výhodou tohoto postupu by byla nižší výsledná cena elektřiny. Výsledkem může být až poloviční cena. Pro spotřebitele, ale i celý průmysl je výhodné, když takto významný projekt je s významnou ingerencí státu a s náklady na financování, které může poskytnout pouze stát.

Máte představu, kolik budou nové bloky stát? Změnily se ceny od posledního tendru, který jste zrušili?

Čísla jsou pořád podobná. Jeden jaderný blok by mohl stát řádově 100 miliard korun.

Čtěte také:
V Americe spustili čistou uhelnou elektrárnu
Chrání banky klima nebo své zisky?
JPMorgan ukončí podporu uhlí