Bezpečnostní kampaň OKD se zaměří na dopravu

Během kampaně proběhne celá řada kontrol a ověřování dodržování BOZP. Foto: OKD

Vedení společnosti OKD vyhlašuje na duben mimořádnou revírní bezpečnostní kampaň. Reaguje tak na neuspokojivý vývoj úrazovosti a především na smrtelný i závažný pracovní úraz při dopravě osob po závěsné drážce.

Situace v oblasti BOZP se sice ve statistických ukazatelích z hlediska počtu evidovaných i registrovaných úrazů a také jejich četnosti i závažnosti může jevit lepší, než v lednu a únoru loňského roku, ale letošní výsledky nám kazí mimořádné události v dopravě. Proto je cílem dubnové kampaně zlepšit úroveň bezpečnosti na všech pracovištích s přihlédnutím především na chůzi coby nejčastější příčinu úrazů a dopravu coby zdroj nejzávažnějších úrazů,“ popisuje vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček.

Čtěte také:
Do dolů OKD fárali studenti
Horníci jdou na dlažbu, Bakala rozhazuje za hračky

Statuty bezpečného pracoviště i cílové odměny kolektivům

Kampaň se rozebíhá pod heslem „Největším darem pro rodinu jsi Ty, pracuj bezpečně!“ a má mimořádnými motivačními prvky vyvolávat zvýšenou aktivitu všech zaměstnanců v oblasti BOZP. „Pro kolektivy a lokality je motivací získávání Statutů bezpečných pracovišť, což je opět spojeno i s cílovými odměnami. Nejlepší v rubáních dostanou po vyhodnocení měsíce dubna částku pětadvacet tisíc korun na kolektiv. Nejlepší v pří
pravách, vybavováních a likvidacích i mezi ostatními kolektivy získají patnáct tisíc korun,“ vysvětluje Zajíček.

Nejbezpečnější povrchové provozy Závodu servisních služeb a Závodu úpraven obdrží dvacet tisíc korun a nejlepší ostatní kolektiv v BOZP v rámci Závodu Útlum–Jih pak desetitisícovou částku. „Základním faktorem je zhodnocení zavedeného a udržovaného systému bezpečnosti vyjádřené minimálním množstvím závad,“ uvádí Zajíček s upozorněním, že na statut – a také odměny – mohou zapomenout tam, kde se ve sledovaném měsíci stane registrovaný úraz (ten povede i ke ztrátě statutu). Odejmout statut může i kontrola, která nepotvrdí předchozí úroveň BOZP.

Lístky na hudební festivaly a hasicí přístroje jednotlivcům

Odměnit se dále chystáme jednotlivé zaměstnance OKD za jejich bezpečnou práci a přístup k BOZP,“ říká Zajíček. Kdo nemá od počátku letošního roku úraz, nepřijde k újmě na zdraví ani v dubnu, pracuje bez neomluvených absencí i záznamů v bezpečnostní kartě a oddělá více než osmdesát procent směn, bude mít nárok na lístky na hudební festivaly. Ve hře jsou akce Léto Fest (mj. se skupinou Kabát) v Ostravě, Štěrkovna Open (mj. s Jaromírem Nohavicou či Tomášem Klusem) v Hlučíně a Colours of Ostrava. „Počty lístků pro jednotlivé závody budou přiděleny podle počtu zaměstnanců. O způsobu a počtu rozdělení přidělených lístků závodu rozhodne vedení podniku,“ upřesňuje vedoucí odboru řízení bezpečnosti.

Mimořádně podle něj pokračuje v dubnu také program Bezpečně i doma – společnost OKD v něm odmění 150 zaměstnanců ručními hasicími přístroji vhodnými jak do domácností, tak automobilů. „Do osudí se dostanou ti, kteří nebudou mít ve čtvrtém měsíci registrovaný úraz ani záznam za negativní jev a odpracují více než padesát procent plánovaných směn,“ zdůrazňuje Zajíček.

Proběhne celá řada kontrol a ověřování dodržování BOZP

Odbor bezpečnosti se chystá prověřovat všechny provozy – od lampoven po nejvzdálenější pracoviště – i organizovat zvýšenou četnost služeb a kontrolních fárání. „Zaměříme se zde speciálně na řidiče, průvodčí a zaměstnance pověřené dohledem při dopravě a dodržování jejich povinností. Zkontrolujeme dojezdy vláčků a souprav i výjezdů z dolů,“ prozrazuje vedoucí odboru řízení bezpečnosti. Úseky a provozy v dole i na povrchu by zároveň měly začít dbát ve zvýšené míře a úklid a pořádek. „Proběhnou častější testy na alkohol a drogy, a to i přímo na pracovištích. Tam se budeme zaměstnanců ptát na jejich vědomosti z oblasti BOZP a předáků či směnových techniků na jejich povinnosti při řízení práce. Prověříme i používání osobních ochranných pracovních pomůcek,“ dodává Zajíček.

Mohlo by vás zajímat:
Elektrotahač má spotřebu jako malé město
Island zachvátila bitcoinová horečka
Služební auto obra Koloděje