Boj s prachem na šachtě pokračuje

Ilustrační foto: Tomáš Malý

Bojovat na šachtě s prašností není nic snadného. Také proto ve Vršanské uhelné už několik let spolupracují s odborníky z Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě.

„Máme zpracovaný dlouhodobý plán opatření až do roku 2022 a každoročně se nám daří dokončit několik akcí, které mají na snižování prašnosti v našich provozech vliv,“ vysvětlil Petr Procházka, technický ředitel těžebních společností Seven Energy.

Čtěte také:
Hnědé uhlí vystřídají turisté
Z měsíční krajiny do rozkvetlého parku

První úspěšně dokončeným projektem byla už v roce 2013 instalace atomizéru na špičku kolesového výložníku jednoho ze skládkových strojů. Zařízení na principu malého sněžného děla chrlí drobné kapky vody, na které se navážou na prachové částice a spadnou na zem. Stejné zařízení následně dostal i druhý vršanský skládkový stroj. Ještě téhož roku byla na depu skládkového stroje USSK3 postavena takzvaná mlžná stěna. Na šesti sedmimetrových sloupech jsou umístěné podobné atomizéry, které vytvářejí vodní mlhu. Pracují v automatickém režimu a dokážou se otáčet, takže se nekropí pouze jedním směrem.

Další velmi důležitou částí celého projektu bylo odprášení přesypů pásových dopravníků. Přesypem je označováno místo, kde je dopravovaný materiál předáván na další pásový dopravník a může zde docházet k takzvanému komínovému efektu. Řešením se ukázal speciální utěsněný kryt, který je osazen odsávacím komínem a ventilátorem.  Od roku 2013 bylo tímto způsobem zakrytováno devět takových míst a dalších pět je v plánu na příští roky, včetně třídičů a drtičů na dopravníkových linkách, po nichž putuje uhlí k nakládce. „Prioritou je odprášení takzvaných odtahových linek, tedy těch, které jsou postaveny na nejvyšším horizontu a uhlí po nich putuje po vnější straně těžební lokality k nakládce do železničních souprav k zákazníkům,“ doplnil technický ředitel.

Mimořádně se v loňském roce opatření proti prašnosti doplnila o instalaci čtyř atomizérů na dvou takzvaných reversních pásových dopravnících přímo v prostoru nakládacího zásobníku ve Vršanské uhelné, odkud se uhlí po železnici odváží k zákazníkům. „Na každou stranu dopravníku byl umístěn stejný typ atomizéru jako je na skládkovém stroji nebo mlžné stěně a plní zde i stejnou funkci,“ upřesnil Procházka.

V letošním roce bude pokračovat zakrytování exponovaných míst na dopravních linkách, zároveň se ale budou už realizovaná opatření ve spolupráci s výzkumným ústavem vyhodnocovat a hledat i další možnosti, jak prašnost v těžebních provozech nadále snižovat.

Mohlo by vás zajímat: