Británie odmítla zplyňování uhlí v podzemí

londyn-wikipedia-wjfox2005_compressed

Britské investice poputují do jiných oblastí než do zplyňování uhlí v podzemí. Foto: wikipedia.org wjfox2005

Britská vláda v minulém týdnu rozhodla o tom, že nepodpoří technologii na zplyňování uhlí přímo v ložiskách pod zemí. Kvůli nepříznivému vlivu metody na životní prostředí do této technologie nebude investováno.

Při podzemním zplyňování uhlí (UCG) je do podpovrchového ložiska uhlí napumpován společně kyslík a vodní pára. Zplyňováním uhlí se uvolní metan, který může být jednoduše transportován a dále například využit k výrobě elektřiny v elektrárně. Další výhodou je také to, že při využití této metody není nutné uhlí nákladně transportovat z dolů, napsal server oenergetice.cz.

Čtěte také:
Britové řeší odstavení uhelných elektráren
Britové připlatí záložním zdrojům energie

Odpůrci metody ale namítají, že při zplyňování může docházet k znečišťování spodních vod a také hrozí propadání horniny. Dle zjištění společnosti Atkins, která vypracovala studii posuzující podzemní zplyňování uhlí, by elektrárny využívající plyn získaný z uhlí uvažovanou metodou vyprodukovaly o 40 až 100 procent více emisí CO2, než kolik se do ovzduší dostane dopravou a spálením zemního plynu ze Severního moře.

Britské ministerstvu podnikání, energetiky a průmyslové strategie se proto rozhodlo nepodporovat tento zdroj energetické komodity. „Ze zprávy společnosti Atkinson jasně vyplývá, že emise z podzemního zplyňování uhlí jsou příliš vysoké na to, abychom s nimi mohli počítat v našich nízko uhlíkatých plánech. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli nepodpořit rozvoj této technologie ve Spojeném království,“ mluvčí britské vlády. UCG technologie byla v nedávné době zakázána také ve Skotsku a po neúspěšném zkušebním provozu také v Austrálii.

Mohlo by vás zajímat:
Výbuch srazil giganta na kolena
Lego vyrobilo svou největší stavebnici. Těžební rypadlo
Jak se rodí kolosy na čtyřech kolech