Budoucí učitelé složili Uhelnou maturitu

Třicet čtyři studentů Pedagogického lycea složilo těsně před koncem října Uhelnou maturitu. Zakončili tím Cestu za poznáním uhlí, což je projekt, který už třetím rokem společně připravují Vršanská uhelná a Ekologické centrum Most pro Krušnohoří.

Letos poprvé si Uhelnou maturitu mohly školy vybrat z nabídky grantového programu Chytré hlavy pro Sever. „Nechtěli jsme vás, obrazně řečeno, umazat od uhlí, ale chtěli jsme vám nabídnout možnost podívat se na těžbu uhlí ze všech stran, od těžby až po zpracování. A snad vám informace, které jste během měsíce získali, pomohou i při studiu v budoucnu,“ popřál studentům během slavnostního zakončení projektu Vladimír Rouček, generální ředitel Severní energetické a Vršanské uhelné.

Čtěte také:
Hnědé uhlí vystřídají turisté
Z měsíční krajiny do rozkvetlého parku

Studenti rozdělení do osmi týmů od září postupně vyrazili do povrchového lomu, Podkrušnohorského technického muzea, Elektrárny Počerady, navštívili mostecké pracoviště Vysoké školy báňské i Výzkumný ústav pro hnědé uhlí. Stejně jako v předešlých ročnících museli své poznatky zpracovat do prezentace, kterou následně předvedli svým spolužákům, ale především komisi, složené ze zástupců Vršanské uhelné, Podkrušnohorského technického muzea, Okresní agrární komory a také jejich školy.

Studenti do prezentace musí zahrnout nejen znalosti, které získali během Cesty za poznáním uhlí, ale také informace, které si sami vyhledají či nastudují. Komise přitom hodnotí nejen věcnou správnost,ale také týmovou spolupráci i způsob, jakým studenti své znalosti prezentují,“ vysvětlila Martina Černá, vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří.

Vítězství si nakonec odnesl tým, který si zvolil téma historie a současnost užití uhlí. „Vůbec nejlepší ze všech exkurzí, které jsme absolvovali, bylo Podkrušnohorské technické muzeum. Nebyla to jen obvyklá přednáška, ale našla se tam i spousta věcí z praxe, které jsme si mohli i vyzkoušet,“ shodli se jednohlasně všichni čtyři členové vítězného týmu. Naopak zpracování prezentace jim prý dalo zabrat. „Příprava byla hodně chaotická. Člověk si řekne, že má facebook a další vymoženosti, ale nakonec to nebylo ani zdaleka tak snadné, jak se zpočátku zdálo,“ svěřil se i za své spolužáky Daniel Škrip. Příprava se vyplatila, každý ž členů vítězného týmu získal od Vršanské uhelné věcnou cenu, všichni účastníci projektu certiikát o úspěšném absolvování Uhelné maturity.

Mohlo by vás zajímat:
Na výsypce dnes přistávají letadla
Dříve měsíční krajina, dnes poklad přírody
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme