Doba čtení:1 m, 46 s
Jeremenko elektrárna
Agregát přečerpávací vodní elektrárny vybudované ve vodní jámě Jeremenko. Foto: Diamo

Unikátní důlní vodní elektrárna ode dneška v Ostravě vyrábí elektřinu. Využívá výškového potenciálu v šachtě hlubinného dolu s ukončenou těžbou. Její provoz dnes v hloubce téměř 600 metrů pod zemí zahájil ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD). Celkové náklady dosáhly 79 milionů korun, z toho poskytnutá dotace činila 52 milionů.

„Tento projekt naše ministerstvo velmi výrazně podpořilo a jsem potěšen tím, že spojení kreativity týmu vysoké školy, výzkumných pracovišť a výrobní firmy přineslo významný synergický efekt v podobě světového patentu,“ řekl Mládek.

Pilotní projekt podpořil stát. Na dole Jeremenko jej realizovala ostravská firma Fite ve spolupráci s firmami Reacont a Sigma, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou a státním podnikem Diamo. „Museli jsme vyřešit i překážky tvořené současnou báňskou legislativou a především technologické uspořádání celého systému ve stísněných důlních podmínkách, včetně zajištění odolnosti před negativními vlivy agresivních důlních vod,“ doplnil hlavní řešitel projektu Pavel Bartoš, ředitel firmy FITE.

Čtěte také: Google obsadí uhelnou elektrárnu

Firmy na projektu pracovaly čtyři a půl roku. S podporou ministerstva průmyslu a obchodu vyvinuly komplexní systém důlní přečerpávací elektrárny o jednotkovém výkonu 0,8 – 1,0 MW, včetně nového konstrukčního uspořádání Peltonovy turbíny, ovládacích systémů a řídicího systému s dálkovým ovládáním.

Těžba černého uhlí na dole Jeremenko skončila v prosinci 1992

„Podařilo se prokázat, že vytěžený černouhelný hlubinný důl je možno použít pro instalaci vodní elektrárny využívající hloubku jámy pro účely „skladování“ elektrické energie a výrobu špičkové elektrické energie.Tento projekt je dobrou ukázkou toho, že spojení akademických institucí s praxí může přinášet zajímavé a hlavně efektivní výsledky,“ uvedl vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiří Cienciala.

Těžba černého uhlí na dole Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích skončila v prosinci 1992.

Mohlo by vás zajímat:
Rekonstrukce Chvaletic bude stát 2,6 miliardy
Patami k výbuchu a zavřete oči
Odsířením sníží emise o 546 tun ročně

Zahájení provozu elektrárny. Zleva ředitel Diama Tomáš Rychtařík, moravskoslezský hejtman Miroslav Novák, ministr průmyslu Jan Mládek a vládní zmocněnec Jiří Cienciala. Foto: Diamo