Doba čtení:3 m, 12 s
Dvoucestná rypadla jsou velmi důležitými pomocníky kolejářů z Čechova dvora. Foto: Czech Coal

Čechův dvůr už dlouhá léta patří mezi pracoviště, bez kterých by se těžební společnosti neobešly. Právě zde se starají o to, aby vlaky s uhlím dorazily tam, kam mají. Sídlí tu totiž úsek traťového hospodářství kolejové dopravy Coal Services.

Kolejovou dopravu tvoří čtyři základní části. Doprava, která zajišťuje provoz jako takový, úsek elektro, který se stará o zabezpečení (přejezdy, návěstidla, osvětlení atd.) a trolejové vedení tratí, dále pak úsek opraven kolejových vozidel ŽKV, který sídlí na lokalitě Obránců míru a který se stará o opravy lokomotiv a vagónů a traťové hospodářství, které dbá o dobrý stav kolejí, výhybek a všeho, co s nimi souvisí. „Staráme se o zhruba 140 kilometrů kolejí a přibližně čtyři stovky výhybek,“ poznamenal Radek Šetina, zástupce vedoucího úseku traťového hospodářství.

Čtěte také:
Expert: Ovzduší nejvíce škodí rodinné domy
Letecké dopravy se boj proti CO2 netýká?

V Čechově dvoře sídlí kromě vedoucího a trojice mistrů také zhruba šedesátka zaměstnanců. Poměrně rozsáhlý areál má své výhody v tom, že tu má úsek potřebné zázemí. Dostatek prostoru pro skladování náhradních dílů, je tu i čerpací stanice pohonných hmot jak pro mechanizaci, kterou úsek používá, tak i částečně pro lokomotivy a vozový park závodu kolejové dopravy. „Máme tu i dílny, kde jsme schopni dělat drobné opravy. Větší opravy pro nás zajišťuje dílna ŽKV v nedaleké lokalitě Obránců míru,“ doplnil zástupce vedoucího úseku. Nechybí ani truhlárna a sklad olejů pro mazače výhybek, kteří ale mají sídlo na úpravně uhlí. „Kromě Čechova dvora máme ještě odloučené pracoviště na úpravně uhlí, jen kousek od sídla vedení kolejové dopravy, odtamtud vyrážejí do provozu poruchové čety,“ dodal Šetina.

Z činností, kterými se traťové hospodářství zabývá, zabírá podstatnou část údržba a opravy v kolejišti. Od podbíjení kolejí, což se dá dělat jen za určitých povětrnostních podmínek, přes čištění a výměnu pražců. „Některé práce, jako je například navařování takzvaných jazyků výhybek, pro nás zajišťují externí firmy, ostatní části výhybek jako např. srdcovky si dokážeme svépomocí navařit sami,“ připomněl Šetina. Opravy v kolejišti doplňují odstraňování materiálu, který zůstane na kolejích při převozu, a také prořezávky dřevin v bezprostředním okolí tratí. „S tím nám často pomáhají zaměstnanci společnosti Rekultivace,“ uvedl zástupce.

Stejně jako pro ostatní činnosti na šachtě i pro traťové hospodářství platí předpisy a normy, a to nejen báňské, ale samozřejmě také dopravní. „Musíme v pravidelných intervalech provádět kontroly a měřit stanovené veličiny na všech kolejích, o které se staráme. K tomuto účelu máme speciální měřicí vozík, kterému se říká krab a měří geometrické parametry kolejí, zkráceně GPK,“ vysvětlil zástupce. Trojice zdejších zaměstnanců tak minimálně jednou za rok musí projít všechny koleje, které se táhnou od litvínovské chemičky až po elektrárnu v Počeradech.

V zimních měsících zaměstnanci traťového hospodářství zajišťují čištění talbotových vozů, ve kterých se přepravuje uhlí. K tomu slouží speciální pracoviště na lokalitě Jan Šverma, kde se v případě potřeby nasazuje tříčlenná osádka složená z řidiče speciálního vozidla UDS upraveného na čištění železničních souprav, předáka a jednoho z kolejářů, který zajišťuje manipulaci s vozy během čištění.  Pro úsek dopravy navíc zaměstnanci traťového hospodářství zabezpečují rozvozy na pracoviště.

Nejpočetněji zastoupenou profesí v Čechově dvoře jsou kolejáři a zámečníci kolejových konstrukcí, což je obdobná profese. Kromě nich tu potkáte traťové strojníky, kteří hlavně řídí  pomocnou, jak kolejovou tak kolovou mechanizaci. O speciální zařízení – překladače kolejí se starají strojníci překladačů. Toto zařízení  využívá Vršanská uhelná k výstavbě a přesunu pohyblivých kolejí v lokalitě Jan Šverma a tento provoz zajišťuje právě úsek traťového hospodářství.

Při práci se neobejdeme bez různé mechanizace. Třeba podbíječka kolejí je jedním z velmi důležitých pomocníků, hojně využíváme i čtyři dvoucestná rypadla. Jedno z nich se uplatňuje i v nepřetržitém provozu na roštech úpravny uhlí,“ vyjmenoval Šetina.

Čtěte také:
Expert: Ovzduší nejvíce škodí rodinné domy
Letecké dopravy se boj proti CO2 netýká?