Česká elektřina zachránila Německo

Nouzovou pomoc poskytla státní společnost ČEPS, která je správcem české přenosové sítě. Foto: ČEPS

Sousední Německo postihl za uplynulý měsíc opakovaně nedostatek elektrického proudu v přenosové soustavě. Operátoři museli celkem třikrát požádat o pomoc sousední země, včetně Česka.

6., 12. a 25. června došlo v německých elektrických sítích k prudkému kolísání,” informoval na svém webu německý týdeník Der Spiegel. Provozovatel přenosové sítě Amprion novinářům potvrdil, že v soustavě bylo významně méně elektřiny, než by bylo potřeba.

Čtěte také:
Média dávají aktivistům nesmyslně velký prostor
Aktivisté kážou vodu, ale pijí víno

Výpadek se objevil na trhu s takzvanou operativní zálohou, která má za úkol případné neplánované kolapsy jednotlivých zdrojů okamžitě vyrovnávat. Bez této služby by v případě problémů museli být od proudu odříznuti největší odběratelé, obvykle velké průmyslové závody. Velmi napjatá situace byla podle mluvčího německé sítě zvládnuta jen s pomocí evropských partnerů, uvedl server Aktuálně.cz.

Nouzovou pomoc z Česka potvrdila Aktuálně.cz státní společnost ČEPS, která je správcem české přenosové sítě. „ČEPS ve dnech 12. 6., 25. 6. a 26. 6. poskytovala havarijní výpomoc německé společnosti Tennet ve výši až 400 MW a těmito dodávkami pomáhala udržet v Německu vyrovnanou výkonovou bilanci,” uvedla pro Aktuálně.cz Kristýna Foubíková z odboru komunikace společnosti.

Němečtí experti však nevidí příčinu problémů na straně elektráren, nýbrž mezi spekulanty. Například v sobotu 29. června na trhu prudce stoupla cena elektřiny u takzvané minutové rezervy z obvyklých zhruba 10 eur za gigawatthodinu až na 37 856 eur. Náklady na vyrovnání výpadku se proto vyšplhaly na astronomických 17 milionů eur oproti několika tisíci eur v běžné dny.

Vzájemná pomoc mezi jednotlivými zeměmi je podle ČEPS v podobných případech běžná. „Například 26. června byla po dobu tří hodin poskytnuta také havarijní výpomoc 200 MW pro polského provozovatele přenosové soustavy, společnost PSE.  Dne 15. 6. pak byl na žádost rakouského provozovatele, společnosti APG, realizován redispečink jako nápravné opatření pro udržení spolehlivého provozu propojených soustav. ČEPS v tomto případě snižovala výkon elektráren, APG naopak ve stejné velikosti výkon zvyšoval,” vysvětlila mluvčí.

Podle ní je česká přenosová soustava například v porovnání s tou německou velmi robustní a žádné podobné zásadní problémy nejsou v Česku hlášeny ani očekávány.

Stabilita provozu přenosových soustav ve střední Evropě byla podle českých energetiků od konce minulého desetiletí ohrožována hlavně neplánovanými “přetoky elektřiny” přes hranice. Hlavní příčinou byl nárůst kapacity větrných zdrojů na severu Německa souběžně se zahájením odstavování jaderných elektráren na jihu Německa a nedostatečná kapacita vnitroněmeckého propojení ve směru sever-jih.

Technicky problém přetoků Česko vyřešilo instalací čtyř transformátorů s posuvem fáze v rozvodně Hradec u Kadaně na dvou přeshraničních linkách na hranicích s Německem. Zkušenosti s jejich provozem jsou podle ČEPS velmi pozitivní nejen z pohledu české soustavy. Jejich využití už několikrát zabránilo nepříznivým stavům i u provozovatele přenosové soustavy v Německu.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Jak se rodí kolosy na čtyřech kolech
VIDEO: Jak složit bagr za 90 vteřin
VIDEO: Největší hydrostatický buldozer na světě