Doba čtení:1 m, 49 s
Na louky vyjel speciální stroj na výrobu senáže, který balíky krmiva před uskladněním zabalí do speciální fólie a zamezí tak přístupu vzduchu, ještě než úplně vyschnou.

Chladnější počasí se spoustou srážek přálo zemědělcům. Také ve společnosti Rekultivace ze skupiny Sev.en Energy, která obhospodařuje stovky hektarů luk a polí, jsou s letošními výnosy docela spokojení. Budou mít dostatek krmiva pro skot, který se pase na rekultivovaných plochách v okolí lomů Vršany i ČSA.

Po cyklu suchých let se počasí zase vrací do normálu, takže vojtěška i trávy na lukách rostou. U vojtěšky už jsme měli i druhou a počítáme i s třetí sečí. Oproti loňsku jsou výnosy vojtěšky zhruba trojnásobné,“ zhodnotil Tomáš Šolar, ředitel společnosti Rekultivace.

Stejně jako sucho i časté deště způsobují zemědělcům komplikace, zkracuje se doba na sušení sena. Na louky vyjel speciální stroj na výrobu senáže, který balíky krmiva před uskladněním zabalí do speciální fólie a zamezí tak přístupu vzduchu, ještě než úplně vyschnou. Díky tomu se začne tvořit kyselina mléčná, krmivo je pro dobytek snáze stravitelné a dokáže z něj lépe využít všechny živiny. „Na začátku srpna jsme měli zhruba dva tisíce balíků krmiva pro dobytek. Na rok potřebujeme 2 500 až 3 000 balíků, takže bychom měli mít dostatek. Počítáme i s tím, že kromě sena budeme lisovat také slámu,“ doplnil ředitel.

Čtěte také:
Vodu pro Prahu už čistí pomocí uhlí
Lom Vršany si můžete prohlédnout i od Majáku

O zhruba dva týdny později začala letos sklizeň obilovin na polích v okolí povrchových lomů. Obhospodařujeme přibližně 350 hektarů obilovin. Pole jsou oseta především ječmenem, pšenicí, ovsem a hořčicí. Na sklizeň máme přibližně měsíc a zatím to vypadá, že výnosy budou poměrně dobré, zvlášť například pšenice v okolí Vršan,“ naznačil ředitel. naprostá většina toho, co zaměstnanci Rekultivací na polích sklidí, jde do výkupu. Část úrody si společnost nechává jako krmivo pro krávy, ale také pro dokrmování lesní zvěře. V současné době se na pastvinách v okolí Vršan pase 42 krav, dalších 35 na lokalitě ČSA. Ve výkrmu mají Rekultivace ve svém areálu v Záluží osm dvouletých a 13 ročních býků. Šest býků se podařilo na jaře prodat do Německa.