Doba čtení:1 m, 18 s
Domíchávače zaplavují energokanály na Chlebovicích. Foto: OKD

Povolení k likvidaci hlavních důlních děl šachty v Chlebovicích nabylo právní moci a paskovští báňští záchranáři se už s kolegy z důlní dopravy a z elektroúseku dali do díla. Podrobnosti přiblížil vedoucí technologické projekce Petr Bartík.

Začalo se s likvidací podpovrchových energokanálů 1 i 2, odkud se předem vyplenily silové elektrické kabely a potrubní řady. Z domíchávačů se do jejich vstupních otvorů plaví cemento-popílková směs,“ popisoval. ZBZS pod vedením Roberta Duchoně již dokončila opěrnou stěnu ve větrním kanále odstavených hlavních ventilátorů, ta umožní jejich úplné vyplnění, informoval Petr Bartík.

Čtěte také:
Páskováci kompletují dopravníky a pásovky
Bývalý velvyslanec USA Schapiro je Bakalovým právníkem

Důlní doprava vedená Martinem Jágrem se na chlebovické lokalitě pustila do úpravy potrubí pro plavení vtažné jámy III/6, a to od jejího prvního patra, až po ohlubeň a dále až na hranici bezpečnostního prostoru jámy, napsal měsíčník Horník. Fárá se stále hlavně na třetí patro, kde se staví na spojovacím překopu 2032 ve štufě 305 metrů výbuchuvzdorná hráz, kterou se pak Chlebovice oddělí od Staříče,“ pokračoval Bártík. Dopraváři zároveň ve vtažné jámě dokončili první polovinu povalu jámové zátky a chystají druhou polovinu, betonování základní vrstvy bude v prosinci. Na staříčské lokalitě připravili hřeblový dopravník TH 700, jenž poslouží pro likvidaci výdušné jámy III/5 – kde nebylo provozováno těžní zařízení – a to nezpevněným zásypem, kamenivem z paskovské haldy.

Mohlo by vás zajímat:
Obnovitelné zdroje? Kam vítr, tam analýza
Bývalá šachta vyrábí elektřinu z vody
Revoluce v lomech: Náklaďáky bez řidičů