Doba čtení:1 m, 28 s
Elektrárna Chvaletice vloni vyrobila rekordních 4,9 terawatthodiny (TWh) elektřiny. Foto: Sev.en Energy

Ministerstvo životního prostředí přikázalo krajskému úřadu v Pardubicích, aby nejpozději do 22. května vydal rozhodnutí v řízení o změně integrovaného povolení pro elektrárnu ve Chvaleticích. Úřad řízení přerušil koncem února. Proti rozhodnutí se může elektrárna Chvaletice odvolat a rozhodnout bude muset nakonec ministerstvo.

Elektrárna o výjimku z emisí rtuti a oxidů dusíku usiluje několik let. Žádost podala na konci roku 2018, ale stále ji i kvůli odporu ekologických organizací nemá. V minulosti výjimku na šest let vydal krajský úřad v Olomouci a potvrdilo ministerstvo životního prostředí, pobočka Krajského soudu v Olomouci ji však zrušila. Provozovatel elektrárny proti rozhodnutí podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, ta však nemá odkladný účinek.

Krajský úřad minulý týden obnovil řízení o změně integrovaného povolení. „V pátek jsme poslali elektrárně oznámení o pokračování v řízení, dali jsme jí 15 dnů na vyjádření a poté vydáme integrované povolení. Záleží ještě na tom, kdy si obsílku vyzvednou,“ řekl ČTK vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Martin Vlasák.

Kde na to všechno vezmeme?

Chvaletická elektrárna v minulosti podstoupila nákladnou rekonstrukci. Aby dosáhla požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musela by podle svého vyjádření investovat další vysoké částky, což je podle ní neúměrné poměrně malému snížení emisí. Chtěla proto na osm let zachovat dosavadní limity, původní výjimka umožňovala elektrárně vypouštět do ovzduší více rtuti a oxidů dusíku po dobu o dva roky kratší.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun. Vloni vyrobila rekordních 4,9 terawatthodiny (TWh) elektřiny.