Chvaletice přilákaly přes tisíc lidí

Návštěvníci měli díky vrcholící modernizaci skvělou možnost prohlédnout si odkryté technologie elektrárny. Foto: Severní energetická

Návštěvníci měli díky vrcholící modernizaci skvělou možnost prohlédnout si odkryté technologie elektrárny. Foto: Severní energetická

Den otevřených dveří elektrárny Chvaletice přilákal více než 1 000 návštěvníků, kteří si prohlédli klíčová zařízení na konci rozsáhlé modernizace a mohli se tak seznámit s přínosy jedné z největších investic v Pardubickém kraji.

Trasa dne otevřených dveří vedla kolem chladicích věží, odsíření, míchacího centra, komína, kotelny, rozvoden a zauhlovacích mostů. Účastníci také mohli porovnat, jak vypadají staré a nové elektrostatické filtry, které snižují emise prachu. Uvnitř strojovny pak měli mimořádnou příležitost prohlédnout si rozebraný turbogenerátor a další odkryté technologie.

Čtěte také:
Modernizace Chvaletic má skončit na jaře
Aktivisté chystají blokády proti uhlí

Vrcholící oprava třetího a čtvrtého bloku za 3 miliardy korun výrazně sníží emise škodlivých látek a prachu. Koncentrace oxidů dusíku klesne z 350 mg/m3 na 200 mg/m3 a díky výměně elektrostatických odlučovačů se mnohonásobně sníží prašnost pod 20 mg/m3. Elektrárna tak splní nové zákonné limity a bude moci do roku 2030 zastávat důležitou funkci stabilizace české přenosové soustavy. Rekonstrukce se týká především kotelny, strojovny, elektrostatických odlučovačů popílku a systému kontroly řízení.

Nyní probíhají montážní práce v kotelně a strojovně. U bloku 3 jsme trochu rychlejší, tam už zahajujeme zkoušky a předpokládáme uvedení do provozu na konci ledna. Blok 4 bychom měli spustit na jaře příštího roku. Nyní připravujeme podklady pro případnou modernizaci zbývajících dvou bloků. Avizované další protesty aktivistů považuji za absurdní, protože smyslem ekologické legislativy je nasměrovat velké zdroje právě k těmto významným investicím do ekologizace,“ řekl generální ředitel Sev.en EC Luboš Pavlas.

Aktuální modernizací vrcholí dlouhodobý proces, díky kterému dnes elektrárna nepatří mezi největší znečišťovatele ovzduší v regionu. Podle oficiální zprávy o životním prostředí z roku 2014 znečišťují ovzduší v Pardubickém kraji nejvíce lokální topeniště. Elektrárna Chvaletice již stihla od začátku 90. let snížit emise oxidu siřičitého o 95 procent, emise oxidů dusíku o 61 procent a emise oxidu uhelnatého i tuhých znečišťujících látek shodně o 90 procent. Díky právě probíhající ekologizaci bude množství emisí i nadále klesat.

Elektrárna již po dílčích opravách uvedla do provozu chladicí věž č. 2, kterou před měsícem poškodili aktivisté Greenpeace. Podle závěrečné zprávy z prohlídky došlo k poškození ochozu i pláště a ve věži zůstalo celkem 120 děr. Oprava vnějšího pláště je v současnosti dokončena, po odstavení věže bude provedena oprava ochozu a vnitřního pláště, která vyžaduje přistavení montážní plošiny. Elektrárna předběžně odhadla škody na 600 000 korun. Lze však očekávat, že skutečné náklady budou vyšší, protože aktivisté poškodili i speciální nátěr, který chrání věž před povětrnostními vlivy.

Mohlo by vás zajímat:
Nejsevernější švédské město se přesune
Rekultivace po hornolužicku
Dříve měsíční krajina, dnes poklad přírody