Co přinese dnešní schůze věřitelského výboru OKD

komentare_iuhli_800x600Dnes by se od dvou hodin odpoledne měla konat schůze věřitelského výboru OKD. V pořadí by to měla být schůze osmá. Co se dá odhadovat o jejím programu?

Pokud na poslední chvíli nedošlo k nějakým změnám, pak by dnes, v budově ČSSZ v Praze, měla pokračovat série schůzí věřitelského výboru OKD. Alespoň tak to bylo předjednáno 23. listopadu na poslední (sedmé) schůzi věřitelského výboru (VV). Její zápis byl spolu se zápisy předešlých dvou schůzí (tedy páté a šesté) zveřejněn v insolvenčním rejstříku minulý čtvrtek.

Čtěte také:
Do OKD chce vstoupit 10 investorů
Krúpa chce obstavit Bakalův majetek

Tyto zápisy z VV mohou být inspirací v úvahách o aktuální prosincové schůzi. V bodech programu se patrně nebude příliš lišit od těch dosavadních. Hlavní body jednání byly v zásadě tři: 1. uzavření dolu Paskov, 2. příprava reorganizačního plánu a 3. ekonomická situace dlužníka (OKD). Tyto body pak byly většinou následovány řešením některých konkrétních jednotlivostí – pronájmu majetku, uzavírání smluv s dodavateli atd. Totéž programové schéma lze patrně očekávat i u prosincové schůze. Zkusme po řadě pohlédnout na jednotlivá hlavní témata jednání.

Uzavření dolu Paskov,

Rozhodnutí o uzavření dolu Paskov již padlo (31. března 2017) a asi je lze vnímat jako konečné. Nicméně tento bod z jednání nezmizí, protože VV se bude zajímat o průběh celého procesu, o vývoj nákladů útlumu a v ideálním případě o pozitivní efekty –  úlevu ve výdajích, které by ukončení těžby v Paskově mělo v budoucnu přinést hospodaření celé společnosti OKD.

Zápisy z minulých jednání ukázaly poměrně komplikovaná jednání všech stran, která konečnému rozhodnutí o Paskovu předcházela. Velmi zjednodušeně řečeno se různé varianty řešení Paskova (vedle okamžitého uzavření byl navrhován například i odklad uzavření dolu až na podzim roku 2017) lišily jiným pohledem na dvě věci: a) jak se budou vyvíjet ceny uhlí a jak by mohly zasáhnout do ekonomiky těžby Paskova a b) jek velké peníze budou na útlum třeba, jak jejich objem zmenšit a od koho si na útlum půjčit.

V prvním případě působí diskuse trochu paradoxním dojmem. Do samotného rozhodnutí o Paskovu prakticky nevstoupil růst světových cen uhlí ve druhé polovině tohoto roku. Souvisí to s oprávněnou opatrností a obavami vedení firmy, že cenový růst uhlí nemusí vydržet. To patrně platí pro uhlí energetické, ale je otázkou, zda přistupovat stejně i k cenám koksovatelného uhlí, které se právě v Paskově těží, a cenové výhledy nejsou pesimistické.

Za druhé, ze zápisů VV to vypadá, jako by reálně neexistovala dostatečně vysoká cena koksovatelného uhlí, která by mohla útlum Paskova zastavit. V případě, že by ceny šly skutečně výše, hrozí údajně nebezpečí, že jeho odběratelé nebudou akceptovat vyšší ceny produkce OKD a obrátí svůj zájem k dovozu. Možná je to poněkud zjednodušená interpretace záznamu jednání, ale nelze ji více ověřit, protože nějaké číselné argumenty v zápisech chybí.

V případě snižování potenciálních nákladů útlumu Paskova se podařilo dosáhnout určitého kompromisu vedení firmy a odborů, které by mělo zlepšit vývoj cash flow (vyplácení odstupného a motivačního příspěvku v určitých vlnách). Tím se cesta útlumu Paskova stala uskutečnitelnou, nicméně asi lze očekávat žádost o finanční podporu ze strany státu.

Příprava reorganizačního plánu

Sestavení reorganizačního plánu má před sebou patrně ještě dlouhou cestu. Je závislé na mnoha předpokladech od cen uhlí po vstup strategického investora. I proto má nový prodloužený termín k předložení VV (do 12. dubna 2017). Do té doby čekejme patrně vznik různých variant a jejich diskuzi na každé schůzi VV, které jsou ještě před nám. Nedovíme se však o nich, protože příslušné pasáže o diskusi nad reorganizačním plánem bývají v zápisech nezřídka vynechány s odkazem na obchodní tajemství.

Ekonomická situace dlužníka

O vývoji hospodaření OKD v tomto roce lze těžko něco říci. Zápisy VV totiž důsledně využívají zaklínadla obchodního tajemství, kdykoliv se jednání jen trochu přiblíží konkrétním číslům, především vývoji těžby, tržeb, stavu hotovosti apod. Ze slovních komentářů k hospodaření je možné jen usuzovat, že dosavadní plány se asi dlouhodobě plnit nedaří. Na mysli je patrně objem těžby.

Prosincové jednání VV by odhadem mělo mít k dispozici konkrétnější informace o vývoji cenových jednání OKD s odběrateli, první verzi výhledu hospodaření OKD na rok 2017 a možná další aktualizaci variant případného reorganizačního plánu.

Škoda, že konkrétní data jsou před veřejností skryta. Odběratelé a dodavatelé OKD mají asi informací dost díky svému obchodnímu vztahu s OKD. Potenciální zájemci o majetkový vstup do OKD si číselné údaje vyžádají a dostanou je, neboť bez nich nejsou žádné úvahy o vstupu do OKD myslitelné. Lze se tedy domnívat, že informační embargo nepřináší procesu insolvence nějaký velký prospěch.

Stručnou informaci k prosincovému jednání VV můžeme asi očekávat z tisku, nějaké podrobnosti pak ze zápisu jednání, který může být k dispozici až někdy v příštím roce.

Mohlo by vás zajímat:
Na výsypce dnes přistávají letadla
Dříve měsíční krajina, dnes poklad přírody
Z dolu ve Virginii udělali golfové hřiště