Doba čtení:2 m, 0 s
Cyklotrasa je snadno přístupná z cyklostezky Komořany – Jiřetín číslo 3018 nebo z mostecké Matyldy. Foto: Sev.en Energy

Energetická společnost Sev.en Energy připravila pro cyklisty naučnou cyklotrasu, která vede po rekultivacích lomu ČSA. Sedm symbolických zastavení přiblíží místa, kde se těžilo uhlí. Interaktivní mapu si může každý stáhnout do svého chytrého telefonu.

„Naše nová cyklotrasa 7eko track je ukázkou dobré rekultivace v praxi. Chtěli jsme lidem předvést, jak jsou rekultivace zajímavé, a jakým jsou přínosem pro přírodu i krajinu,“ uvedla mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.

Čtěte také:
Biouhel se předvede na vršanských výsypkách
Pozemky po těžbě uhlí využijí i Lesy ČR

Cyklotrasa je snadno přístupná z cyklostezky Komořany – Jiřetín číslo 3018 nebo z mostecké Matyldy. Na každé ze symbolických sedmi zastávek je QR kód, po jehož načtení do chytrého telefonu se zobrazí mapa s informacemi a zajímavostmi o místě, kde turista právě stojí.

Na jednom ze stanovišť například zjistí, co jsou to napajedla, kaliště a slaniska, podle čeho se poznají a k čemu slouží. Seznámí se s loukami a pastvinami v okolí lomu a pozná rostliny a živočichy, kteří zde žijí. Obyvatelům z živočišné říše, kteří našli svůj domov na rekultivovaných plochách v okolí lomu ČSA, je věnováno několik zastávek a přibližují ptáky, drobné savce či obojživelníky. Zajímavé zastavení je u jezírka, které vzniklo z bývalé čerpací jímky sloužící původně k ochraně lomu před povrchovými vodami. V současné době zde kromě hojného výskytu živočichů roste i kriticky ohrožený druh vodní rostliny, růžkatec bradavčitý. Před dojezdem do cíle cyklotrasy se turisté dozvědí také o doupných stromech a jejich důležitosti v přírodě. Poslední zastávkou cyklotrasy 7eko track je nabíjecí stanice pro elektrokola v Černicích, odkud se může pokračovat v dalším putování po zajímavých místech regionu. 7eko track navazuje na další interaktivní mapy, které propojují celé území. Trasu najdete na https://uhelnesafari.cz/cz/#trasa-1

Skupina Sev.en Energy je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Portfolio skupiny zahrnuje v ČR elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy. V zahraničí vlastní skupina plynové a uhelné elektrárny ve Velké Británii a Austrálii. V USA má 100% podíl v americké těžební společnosti Blackhawk Mining a 17,1% podíl ve společnosti Corsa Coal Corp. Obě tyto firmy jsou významnými producenty metalurgického uhlí pro výrobu oceli. S energií skupina obchoduje na propojeném evropském trhu.