Další uhelná maturita se blíží

Studenti v rámci přípravy na uhelnou maturitu navštíví také Elektrárnu Počerady. Foto: wikipedia.org Petr Kinšt

Třicet čtyři mosteckých studentů se dvacátého září vydá na cestu za poznáním uhlí s podtitulem Uhelná maturita. Projekt společně připravují už třetím rokem Vršanská uhelná a Ekologické centrum Most pro Krušnohoří.

„Cílem projektu je umožnit studentům, aby v průběhu pěti etap blíže poznali hnědé uhlí jako nerostné bohatství České republiky, způsoby jeho těžby, chemické a fyzikální vlastnosti, výzkumné projekty související s jeho těžbou, užitím i rekultivací krajiny po ukončení těžby, ale i vývoj horního práva od historie po současnost a také možnosti vyššího vzdělávání v báňském oboru,“ objasnila pro magazín Homér Martina Černá, vedoucí ekologického centra.

Čtěte také:
Hrstková: Prodej Počerad zastavila politika
Beneš: Stavět uhelnou elektrárnu se už nevyplatí

Za poznatky o uhlí vyrazí tentokrát studenti mostecké Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy do povrchového lomu, Podkrušnohorského technického muzea, navštíví Elektrárnu Počerady, mostecké pracoviště Vysoké školy báňské i Výzkumný ústav pro hnědé uhlí.

Stejně jako v předešlých letech využijí studenti všechno, co se dozvědí, ve svých prezentacích, které musí zpracovat na zvolené „uhelné“ téma a předvést před odbornou porotou složenou ze zástupců těžební společnosti, školy a ekologického centra.

„Studenti budou prezentovat nejen znalosti nabyté v průběhu Cesty za poznáním uhlí, ale také informace a poznatky, které si sami vyhledají či nastudují. Komise přitom bude hodnotit týmovou spolupráci, věcný obsah, grafické zpracování a samozřejmě i způsob prezentace,“ doplnila Martina Černá. Nejlepší tým se může těšit na věcné ceny od Vršanské uhelné a účastnický certifikát.

Čtěte také:
V Americe spustili čistou uhelnou elektrárnu
Chrání banky klima nebo své zisky?
JPMorgan ukončí podporu uhlí