Den revírníka

Za porušení předpisů navýšil nový přestupkový řád sankce a v blokovém řízení může být uloženo až deset tisíc korun. Ilustrační foto: OKD

Stonavská šachta uspořádala první středu v září Den revírníka, na němž se s vedením OKD setkalo jednatřicet těchto zaměstnanců ze všech provozních úseků.

Účastníky setkání zajímala zejména situace okolo odchodů a příchodů zaměstnanců, kolektivů a debatovali nad dodržováním pořádku na pracovištích. Smyslem bylo nejen informovat o situaci v Důlním závodě 2 a společnosti OKD, ale probrat také pracovní otázky, které štajgry zajímají či trápí. „Obnovili jsme tradici setkání vedení šachty s tímto kádrem zaměstnanců představujícím zásadní složku řízení prací v dole, abychom jim poskytli informace z první ruky a oni je pak mohli zprostředkovávat svým kolegům,“ vysvětlil pro Měsíčník Horník ředitel DZ 2 Zbigniew Janowski.

Čtěte také:
OKD zlepšila ostrahu svých dolů
OKD vydělala od ledna 2,28 miliardy

Kromě něj si na revírníky našli čas také závodní Karel Blahut, výrobní náměstek Roman Kołatek, technický náměstek Milan Buda či bezpečnostní technik Břetislav Pukowski. Ředitel hovořil jak o nutnosti dodržování bezpečnosti, pracovní kázně i efektivního využití pracovní doby, tak o potřebě, aby právě revírníci na tyto faktory dbali a u zaměstnanců je i kontrolovali. Kladně také zhodnotil letní období a vyzdvihl snížení absence, což bylo podle něj také důsledkem motivačních programů v OKD. Naopak kritizoval výsledky ovlivňované souhrou více okolností – od přírodních podmínek (geologické problémy, otřesy) po chybějící pracovníky v kolektivech.

Právě problematika příchodů a odchodů byla to, co revírníky zajímalo v prvé řadě. „Ptal jsem se nejen na techniku, kterou potřebujeme – hlavně zvedačky a lokomotivy – a u které někdy není dostatečný servis či náhradní díly, ale i na nové zaměstnance. Potřebujeme zkušené lidi, které si po zaučení chceme nechat v úseku. Bohužel je od nás stahovali do rubání a na čelby pro doplnění stavů,“ nechal se slyšet Radim Hruzík z úseku vybavování a likvidace vedeného Jánem Mračnou. Setkání považoval za dobrou věc, kde získali nejen přehled o dění v závodě i revíru, ale také možnost poskytnout vlastní zpětnou vazbu. „Funkcí štajgra je podle mne koordinace zaměstnanců od začátku šichty do jejího konce. A v tomto duchu nám vedení šachty zdůraznilo, do čeho se máme opřít, jak ty lidi vést,“ pokračoval Jan Pejsar mechanik úseku dopravy z lokality Jih.

Ocenil hlavně slova vedení, aby se dbalo více na pořádek na nástupištích mužstva, kde chlapi před nasednutím do vláčků odhazují zbytky svačin a další smetí. „A my dopraváři jsme pak povinni to uklízet, abychom měli pořádek na našich pracovištích,“ podotkl Pejsar. Petr Bozděch sice nastoupil na ČSM z Paskova teprve v dubnu, nicméně na Dni revírníka si vzal také slovo. „Například mne zlobí nepořádek na klíčovém překladišti 4100, to pracoviště na pátém patře jsem si vzal pod jakýsi patronát. Bohužel někteří zaměstnanci dodavatelů mají odlišné návyky i názory na pořádek, doma by si to asi nedovolili, to by je žena vyfackovala,“ líčil štajgr z úseku důlní dopravy z lokality Sever.

Před příchodem k dopravářům revírníkoval Bozděch sedmnáct let v paskovských rubáních i na čelbách a ke své profesi poznamenal, že by měla mít přirozenou autoritu. „Vedení šachty reagovalo na mé podněty velmi vstřícně, to mne těší. Vnímám to tak, že se zajímá o problémy nás, revírníků, snaží se vycházet vstříc a být nápomocni. Je dobré, že můžeme zalobovat nejen u vyšších techniků, ale i ředitele či jeho náměstků,“ zhodnotil Bozděch. Brífi nk v zasedací místnosti se neobešel ani bez hodnocení bezpečnosti technikem BOZP Pukowskim.

Seznámil jsem přítomné s výsledky úrazovosti, mimořádnými událostmi na této šachtě i celém revíru. Z našich případů jsem se zaměřil na o otřes v porubu 331 211, oheň v sacím kanále hlavních ventilátorů či okolnosti smrtelného pracovního úrazu v porubu 401 301,“ uvedl Pukowski s tím, že neopomněl zmínit platnost nového přestupkového řádu. „Ten citelně navýšil sankce a porušení předpisů může být místo dřívějších maximálních tří tisíc korun pokutováno v blokovém řízení na místě až deseti tisíci korunami,“ upozornil bezpečnostní technik.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Nejlepší podzemní sklápěčka na světě
Mobil ušitý horníkům na míru
VIDEO: Čínský titán na 16 kolech