Dispečeři mají moderní pracoviště

Technologický a výrobní dispečer sdílejí společné pracoviště. Foto: Sev.en Energy

Kdo tvrdí, že do těžby a úpravy uhlí pronikají moderní technologie jen výjimečně, měl by se zastavit na dispečinku Úpravny uhlí v Komořanech. Ten dnes patří k nejmodernějším pracovištím svého druhu nejen v těžebních společnostech skupiny Sev.en Energy.

Dispečink úpravny je vlastně spojením dvou pracovišť, technologického a výrobního dispečinku. Na každé směně jsou proto dva dispečeři, přičemž každý z nich zajišťuje trochu jinou činnost,“ vysvětlil Libor Poncar, vedoucí úseku úpravy uhlí Severní energetické. Technologický dispečer na svém pracovišti hlídá prakticky vše, co se týká výroby tříděných druhů a topných směsí pro maloprodej a nakládku do nákladních automobilů, ale také třeba míchání topných směsí podle kvality přesně podle požadavků zákazníka.

Čtěte také:
Vláda pozdržela zakázky na rekultivace
DIAMO dokončuje rekultivaci rybníků

Zároveň řídí i výklop uhlí na roštech. Podle kvality uhlí, které na úpravnu přijíždí v železničních soupravách, dispečer nasměruje výklop do jednotlivých sekcí. Vlastně kompletně řídí úpravu uhlí a podle potřeby rozjíždí jednotlivé technologie. Když například nepřijíždějí nákladní automobily pro tříděné druhy uhlí, může Pc třídírnu vypnout. Když jsou proluky ve výrobě, komunikuje s dalšími profesemi, které zajištují odstraňování závad, opravy a údržbu v úpravárenském provozu,“ doplnil Poncar.

Každý má své úkoly

Úkolem výrobního dispečera je komunikovat se všemi „zvenku“. Jde například o přistavování vozů Českých drah z železniční stanice Třebušice. Domlouvá se s dispečery ze železnice, jak se mají přistavovat prázdné vozy i o následném odsypávání jednotlivých produktů. „Ve spolupráci s dispečerem kolejové dopravy řídí pohyb Talbotových vozů a podle harmonogramu se podílí na předávání železničních souprav na vlečce. Součástí jeho práce je komunikace se sousední teplárnou, do které podle pravidelného měsíčního plánu přes dopravník M4 putuje uhlí pro zauhlování kotlů,“ vypočítal vedoucí.

A ještě jednu důležitou úlohu má technologický dispečer, při mimořádné události je to právě on, kdo podle havarijního plánu informuje všechny důležité osoby a dohlíží na její odstranění. Velmi důležitá je pro dispečink úpravny také komunikace v rámci irmy, zejména s koordinátory obchodu. S obchodníky dispečeři řeší konkrétní odbyt na jednotlivé dny, případně ho podle aktuálních podmínek upravují. A jak sami říkají, občas je to trochu magie, ale výsledek musí být vždycky stejný. K zákazníkovi se musí dostat včas a v odpovídající kvalitě uhlí, které si objednal.

Nejmodernější dispečink

Úpravárenští dispečeři se na konci loňského roku přestěhovali do nového pracoviště. Ačkoli se přesouvali jen do vedlejší místnosti, kvalitou vybavení to byl skok o několik desítek let dopředu. Přestěhováním tak skončil dlouhodobý projekt modernizace řídicího systému úpravny.

„Starý řídicí systém byl spuštěn na začátku devadesátých let a už byl zastaralý. Přestával být schopný pokrývat nároky modernějších úpravárenských technologií, navíc bylo stále obtížnější shánět náhradní díly. I když ty nejzásadnější části už byly modernizovány, na některých se stále ještě pracuje,“ uvedl Libor Poncar. Společnost PAS Procesní Automatizační Systémy, která v několika etapách už od předloňska modernizaci řídicího systému úpravny zajišťuje, bude během nadcházející odstávky úpravny pracovat také na změně řídicího systému pro technologickou vodu. Dnes dispečink úpravny vypadá trochu jako středisko letového provozu, odkud dva dispečeři řídí veškeré důležité procesy.

Největší novinku pro ně představoval centrální zobrazovací panel. Na něm se dispečeři museli nejprve zorientovat. Při vývoji nového řídicího systému se vycházelo z klasického schématu úpravny, které je ale trochu odlišné od toho, jak byly jednotlivé části úpravny zobrazeny na starém analogovém panelu. Způsob ovládání jednotlivých zařízení se ovšem téměř nezměnil adispečeři si modernější pracoviště pochvalují.

Mohlo by vás zajímat:
Dvousetmetrovému obrovi ušili nový kabát
Tohle monstrum zvládne i dítě
Hnědé uhlí jako přírodní hnojivo