Dobré sousedské vztahy

Linduška úhorní. Foto: Dûrzan cîrano, wikimedia.commons

Linduška úhorní je malý ptáček, který je podobný vrabci. Mnoho lidí tyto nenápadné ptáčky vůbec nezná. Jde o kriticky ohrožený druh, kterému se možná překvapivě velmi dobře daří v aktivních povrchových lomech na severu Čech. Ve Vršanské uhelné právě nyní probíhá unikátní projekt, který by mohl populaci lindušek na území Česka výrazně pomoci. Napsaly Důlní noviny.

„Během monitoringu ohrožených druhů ptactva ve Vršanské uhelné, který jsem v uplynulých letech pro potřeby Krajského úřadu Ústeckého kraje zpracovával, jsem zjistil, že právě tady je výtečné místo pro sledování těchto druhů ptáků. Díky tomu mohl vzniknout čtyřletý projekt, který je financován Technologickou agenturou ČR a jehož partnerem je Vršanská uhelná,“ uvedl ornitolog Václav Beran ze společnosti ALKA Wildlife, jenž už pátým rokem pravidelná sledování lindušek ve Vršanech provádí.

Důvod, proč si linduška vybírá k hnízdění právě šachtu, je celkem zajímavý. Dříve poměrně rozšířený pták potřebuje nízký a řídký porost. A ten se dnes dá najít vlastně už jen v okolí šachet. „Jde o plochy, které jsou mezi těžbou a rekultivacemi,“ doplnil Beran s tím, že výhodou je i fakt, že tu je poměrně malý pohyb lidí a na hluk a provoz těžební technologie, která pro ně neznamená hrozbu, si ptáci velmi rychle zvykli.

Čtěte: Prim hrály lesnické rekultivace

Přitom populace lindušky úhorní byla až do roku 2009 odhadována na celém území Česka na 20 až 40 párů těchto ptáků. Dnes už se díky sledování ví, že jen ve Vršanech jich žije kolem 70 párů a odhad jejich počtu se celorepublikově zvýšil na zhruba 200 párů.

Přímo pro potřeby projektu bylo ve Vršanské uhelné vyčleněno zhruba 110 hektarů plochy, na nichž se chování ptáků sleduje.

Mohlo by vás zajímat: Hory a doly objektivem fotografa

Linduška není jediným druhem, který ornitologové v rámci projektu sledují. Zajímá je ještě bělořit šedý a strnad zahradní. Výstupem projektu by po jeho skončení v roce 2017 měla být speciální mapa s výskytem všech sledovaných druhů, ale také metodika, která by měla dát návod, jak nejlépe upravovat území pro jejich život.

V celé Evropě žije kolem milionu párů těchto ptáků, ovšem většina na jihu. V sousedním Německu populace lindušek rychle mizí, v Dánsku evidují posledních několik párů.

Lom ČSA: Rekultivace na 2202 hektarech