Doba čtení:3 m, 18 s
Provozní elektrikáři v dílně ŽKV se starají o desítky důlních lokomotiv. Foto: Czech Coal

Provozní elektrikář je na šachtě víceméně běžná profese. Jenže na různých pracovištích musí provozní elektrikáři zvládat docela rozdílné věci. Třeba ten, který pracuje v dílně železničních kolejových vozidel (ŽKV) Coal Services na lokalitě Obránců míru. Už z názvu jeho pracoviště je patrné, že bude mít blízko ke kolejové dopravě.

V našich podmínkách je minimální požadavek na přijetí do této profese vyučení v oboru podle patřičné vyhlášky. Specifikem naší dílny je, že provozní elektrikář u nás musí ovládat silnoproud i slaboproud, v případě železničních vozidel totiž pracuje s oběma,“ vysvětlil Antonín Karl, vedoucí úseku údržby ŽKV. Hlavní náplní práce provozního elektrikáře je totiž údržba a odstraňování poruch na elektrických lokomotivách, ale i dalších speciálních zařízeních, které kolejová doprava využívá, ať už jde o motorové překladače kolejí nebo čističku kolejí.  „Právě protože se zabýváme opravami, musí elektrikáři velmi dobře znát schémata lokomotiv. Právě orientace v dokumentaci jim pomáhá rychleji odstraňovat poruchy. Přitom někdy i zkušeným a ostříleným elektrikářům může trvat hledání závady celý den,“ připomněl vedoucí.

Čtěte také:
Mostecko se stane zásobárnou vody
Superpočítač pojmenovali podle šachty

Nadšení je výhoda
Ostatně i tady platí staré pořekadlo, že žádný učený z nebe nespadl. Proto i tady každému nově příchozímu trvá nějakou dobu, než se zaučí a trvá běžně 2 až 3 roky, než se může pustit do práce samostatně. „Skvělé samozřejmě je, když má nově příchozí k lokomotivám a železnici nějaký vztah. Shodou okolností jeden z našich posledních nástupů je železniční fanoušek a modelář, takže je to pro něj ideální spojení práce a koníčka. Samozřejmě to ale neznamená, že by všichni provozní elektrikáři museli být železniční nadšenci, naší výhodou je, že starší kolegové své zkušenosti rádi předávají mladším, takže není problém se všechno potřebné naučit. Záleží jen na míře nadšení a ochotě učit se nové věci,“ vysvětlil Antonín Karl.

Učí se celý život
Přitom učení je jedna z věcí, která provází provozní elektrikáře celý profesní život. Musí totiž znát nejen „elektrikařinu“, ale protože se pohybuje v kolejové dopravě, tak také dopravní předpisy a orientovat se i v návěstidlech. Skupina šesti provozních elektrikářů se společně s dalšími kolegy z dílen ŽKV stará o celkem 26 elektrických lokomotiv, 17 motorových lokomotiv s elektrickým přenosem výkonu a další speciální stroje, mezi které patří třeba 11 drezín, které se pohybují po kolejích těžebních společností.  A jak se vyvíjí a modernizuje technika, musí se neustále učit i elektrikáři.  „Důležité je také připomenout, že provozní elektrikáři se nestarají jen o opravy a údržbu samotných lokomotiv. Jak se postupně zvyšoval komfort pro strojvedoucí, jsou dnes už běžnou součástí vybavení lokomotiv například klimatizace a mikrovlnné trouby. A také o jejich údržbu se provozní elektrikáři starají,“ připomněl Antonín Karl.

Práce je pořád dost
V dílně ŽKV se pracuje podle takzvaného udržovacího předpisu pro železniční kolejová vozidla, který obsahuje termíny pro preventivní opravy lokomotiv a v návaznosti se pak odstraňují i aktuální poruchy, které nastanou přímo v provozu. „Většina prací, kterou provozní elektrikáři dělají, se odehrává přímo v dílně, pouze ve výjimečných případech se vydávají do terénu. Tím, že děláme pravidelnou údržbu, je poruch na lokomotivách méně.  Rozhodně to ale neznamená, že bychom neměli co na práci,“ dodal vedoucí. Právě období na přelomu podzimu a zimy, kdy přicházejí první mrazy, bývá pro dílnu nejnáročnější. A zapomenout se nesmí ani na to, že právě tady se kromě běžných oprava údržby dělají i naplánované generální opravy lokomotiv, drezín MUV69  a vozů LHR.

Co musí umět provozní elektrikář

  • Podmínkou je minimálně výuční list v oboru, musí zvládat slaboproud i silnoproud, musí se umět orientovat ve schématech a dokumentaci
  • Postupně se musí naučit také dopravní a návěstní předpisy související s kolejovou dopravou
  • Pracuje se v ranních osmihodinových směnách, přičemž většinu času stráví šestice provozních elektrikářů přímo v dílně ŽKV, do terénu vyrážejí pouze v mimořádných případech

Mohlo by vás zajímat:
Dvousetmetrovému obrovi ušili nový kabát
Tohle monstrum zvládne i dítě
Hnědé uhlí jako přírodní hnojivo