Entomologové v elektrárně

Práce akademiků je součástí rozsáhlejšího projektu výzkumu postindustriálních stanovišť. Foto: Severní energetická

Entomologický průzkum na složišti elektrárny Chvaletice prováděli ve druhém červencovém týdnu zaměstnanci Biologického centra Akademie věd ČR. V první fázi proběhl sběr biologického materiálu.

Pětice zaměstnankyň akademie věd si první den prohlídla stanoviště, odebrala vzorky a nastavila pasti na vážky, potápníky, ploštice, pulce a zooplankton. Druhý den pak dámy vystřídali pánové, kteří nachytané živočichy z pastí odebrali. Výsledky průzkumu budou po vyhodnocení všech odebraných vzorků zpracovány cca do půl roku.

Čtěte také:
Uškodí českému průmyslu zpřísnění emisních limitů?
Němci platí za elektřinu rekordní ceny

Práce akademiků je součástí rozsáhlejšího projektu výzkumu postindustriálních stanovišť, na kterém Entomologický ústav Akademie věd dlouhodobě spolupracuje s Jihočeskou univerzitou a Univerzitou Karlovou. Z výstupů projektu, které už byly publikovány v mezinárodních vědeckých periodikách, mimo jiné vyplývá, že tyto biotopy mohou přispět ke zvýšení biodiverzity naší krajiny. V současnosti se výzkum zaměřuje především na vodní plochy strusko – popílkových odkališť.

Mohlo by vás zajímat:
Léčivé koule už patří minulosti
Služební auto obra Koloděje
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme